Skryť skratky

Nachádzate sa tu

Domov

Objednávka 82/2017/TT

Predmet objednávky: 
vzduchové membránové čerpadlo
Druhá zmluvná strana: 
Impex pumpy sro, Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec

Objednávka č.81/2017/TT

Predmet objednávky: 
rekonštrukcia ríms mosta M578.01 na ceste III/1279
Druhá zmluvná strana: 
OAT sro, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Objednávka č. 29/2017/DS

Predmet objednávky: 
Lexan bronz hrúbky 6 mm,šírky 1050 mm, dĺžky 5000 mm- 3ks, PC H profil, PC U profil
Druhá zmluvná strana: 
Jozef Puha - KOVOLAK
930 03 Kostolné Kračany 51

Objednávka č. 80/2017/TT

Predmet objednávky: 
plyn do zásobníka
Druhá zmluvná strana: 
Flaga Pezinok sro, Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok

Objednávka č.79/2017/TT

Predmet objednávky: 
elektrický ohrievač vody
Druhá zmluvná strana: 
Domáce potreby Ing.Štefan Klapica, Nám.sv. Ignáca 27, 921 01 Leopoldov

Objednávka č. 47/2017/SE

Predmet objednávky: 
Tovar na opravu hydraulického systému
Druhá zmluvná strana: 
MIKULKA tech, spol. s r. o., Potočná 79, 909 01 Skalica

Objednávka č. 28/2017/DS

Predmet objednávky: 
falcované dosky so šírkou 100 mm a hrúbkou do 20 mm - 36 bm
Druhá zmluvná strana: 
Alexander Orosz - Euros
Töböréte 302, 929 01 Kútniky

Objednávka č. 27/2017/DS

Predmet objednávky: 
oprava testera tesnosti vstrekovacích trisiek
Druhá zmluvná strana: 
Kázmér Ladislav Oprava vstrekovacích čerpadiel
Mliečňanská 596/22, 931 01 Šamorín

Objednávka č.78/2017/TT

Predmet objednávky: 
uverejnenie inzerátu
Druhá zmluvná strana: 
Redakcia Piešťanský týždeň, teplická 63, 921 01 Piešťany

Objednávka č.76/2017/TT

Predmet objednávky: 
servis štiepkovača Jansen
Druhá zmluvná strana: 
Konnex sro, Trstínska cesta 9, 91701 Trnava

Stránky