ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST I. TRIEDY NA ÚZEMÍ BSK

Správa o zákazke v zmysle § 21

Informácia o uzavretí zmluvy

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 ods. 2 zákona o vo

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO

Výzva na predkladanie ponúk: Zimná údržba ciest I.triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)


Syndikovať obsah