Odstraňovanie lokálnych porúch vozoviek ciest na území TTSK v zimnom období

Informácia o uzavretí zmluvy

Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2

Informácia v zmysle § 44 ods. 2

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 - Odstraňovanie lokálnych porúch vozoviek ciest


Syndikovať obsah