Zámer prenájmu č. 4/2021

By |5 októbra, 2021|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

Správa a údržba ciest TTSK, zverejňuje zámer č. 4/2021 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť pozemku parc.č. 1433/2 v k.ú. Červeník. Cenové ponuky doručovať: do 20.10.2021 do [...]

Mesiac v číslach

By |5 októbra, 2021|Kategória: Aktuality|0 Comments

V rubrike Mesiac v číslach sa retrospektívne pozrieme na dianie v SÚC TTSK za uplynulé mesiace. Apríl, máj a jún sa niesli v znamení doznievajúcej zimnej údržby a príprav na leto a činnosti s ním [...]

Zámer prenájmu č. 3/2021

By |28 septembra, 2021|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

Správa a údržba ciest TTSK zverejňuje zámer č. 3/2021 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - nebytový priestor v administratívnej budove na Hollého ul. č.74 v Holíči, súp.č. 1514 - [...]