ODPADY a nakladanie s nimi

By |28 septembra, 2022|Kategória: Aktuality|0 Comments

ENVIRO TÉMA a rozhovor s Ing. Veronikou Harajovou, špecialistkou na odpadové hospodárstvo Téma odpadov je v dnešnej dobe viac než aktuálna a je potrebné jej venovať patričnú pozornosť. Obzvlášť v spoločnosti ako je SÚC, ktorá [...]

Zámer prenájmu č.4/2022

By |2 júla, 2022|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 4/2022 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK  - nebytový priestor na Bulharskej ul. č. 39 v Trnave, [...]

Zámer prenájmu č. 3/2022

By |20 júna, 2022|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2022 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK  - časť pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Piešťany - cenové ponuky doručovať: [...]

Zámer prenájmu č. 2/2022

By |20 júna, 2022|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z.  zverejňuje zámer č. 2/2022 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK  - časť pozemku parc.č. 9055/9 v k.ú. Trnava - cenové ponuky doručovať: [...]

Zámer prenájmu č. 1/2022

By |20 mája, 2022|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

Správa a údržba ciest TTSK v zmysle čl.II zákona č.258/2009 Zz zverejňuje zámer č.1/2022 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť pozemku parc.č. 3356/1 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Senica Cenové ponuky [...]