Sme súčasťou vízie moderného kraja 

By |24 mája, 2023|Kategória: Aktuality|0 Comments

SÚC TTSK je rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je VÚC, a síce Trnavský samosprávny kraj. Každý z krajov sa počas rozpočtového obdobia riadi strategickým dokumentom, ktorým je “Programové vyhlásenie”, aktuálne platné pre obdobie 2022 - 2026. [...]

Zámer prenájmu

By |9 marca, 2023|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

Zámer na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako [...]

Zámer prenájmu č. 5/2023

By |28 februára, 2023|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|0 Comments

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je   - nebytový priestor na Priemyselnej ul. č. [...]

EKO téma – zberné retenčné jazierka

By |17 februára, 2023|Kategória: EKO|0 Comments

Náš dlh prírode alebo ako môže zmena odvodňovacieho systému prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok  K zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu  prehrievania zemského povrchu  výrazne prispieva aj zadržiavanie vody v krajine. Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať [...]