first_name Column 2
Column 1 Value Column 2 Value

Odstávka elektrickej energie

21 júla, 2021|0 Comments

Z dôvodu odstávky elektrickej energie, bude sídlo administratívy na Bulharskej ul. 39 v Trnave dňa 23.07. 2021 v čase od 11,30 – 15,00 mimo prevádzky.

Výzva na predloženie ponuky – Kontrola technického stavu budov a zariadení

3 júna, 2021|Komentáre vypnuté na Výzva na predloženie ponuky – Kontrola technického stavu budov a zariadení

Predmetom zákazky je vykonanie kontroly a revízie bleskozvodov, rozvodov ELE – zásuvky a rozvádzače, elektrických zariadení a ručného náradia, nízkotlakových kotolní a cisterien, zdvíhacích zariadení na jednotlivých strediskách a objektoch verejného obstarávateľa. [...]

Výzva na predloženie ponuky – Zhotovenie ZPD na rekonštrukcie mostov

31 mája, 2021|Komentáre vypnuté na Výzva na predloženie ponuky – Zhotovenie ZPD na rekonštrukcie mostov

Zhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie na rekonštrukcie mostov v náležitostiach DRS na ohlášku stavby: M5931 cez potok v Horných Orešanoch, M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce, M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany [...]