A Nagyszombat Megyei Közútkezelő és Karbantartó Vállalat hatásköre a területi felosztás szerint Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Galgóci, a Pöstyéni, a Szenicei, a Szakolcai és a Nagyszombati járásra terjed ki.

Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 3 oblasti a 12 obvodov (stredísk):

Oblasti SÚC TTSK:

 • Nagyszombat

 • Dunajská Streda

 • Szenice

Strediská SÚC TTSK:

 • Nagyszombat
 • Buková
 • Červeník
 • Piešťany
 • Sereď
 • Galanta
 • Dunajská Streda
 • Šamorín
 • Veľký Meder
 • Szenice
 • Holíč
 • Sekule

Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou, potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku, v Jablonici.