V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.

Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 3 oblasti a 12 obvodov (stredísk):

Oblasti SÚC TTSK:

 • Trnava

 • Dunajská Streda

 • Senica

Strediská SÚC TTSK:

 • Trnava
 • Buková
 • Červeník
 • Piešťany
 • Sereď
 • Galanta
 • Dunajská Streda
 • Šamorín
 • Veľký Meder
 • Senica
 • Holíč
 • Sekule

Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou, potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku, v Jablonici.