DISPEČING zimnej údržby: TRNAVA: 033 / 5531 344 | DUNAJSKÁ STREDA: 031 / 5522 422 | SENICA: 034 / 6512 735

Aktuality

Home/Aktuality
Aktuality2020-03-15T23:14:54+01:00

Zámer prenájmu č. 1/2021

Správa a údržba ciest TTSK zverejňuje zámer č. 1/2021 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - nebytový priestor v administratívnej budove na Hurbanovej ul. č. 30 v Senici, súp.č. 516 - časť pozemku parc.č. 3356/1 v k.ú. Senica - cenové ponuky doručovať: do [...]

8 februára, 2021|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top