Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Aktuality

Aktuality2020-03-15T23:14:54+01:00

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau je bojiskom nielen s prírodou 

História tohto hraničného priechodu siaha až do 16. storočia, kedy slúžil ako dôležitá obchodná cesta, spájajúca regióny cez rieku Moravu. Avšak, počas obdobia druhej svetovej vojny bol pôvodný drevený most zničený a po roku 1989 sa začalo hovoriť o obnovení tejto dôležitej trasy. Jej význam spočíval nielen v obchode, ale [...]

20 mája, 2024|Kategória: Aktuality|

Schlaďte sa s nami: ZÚ 2023/2024 bola zaujímavá

Zimné obdobie 2023/2024 prišlo do Trnavského kraja neobvyklej forme. Už v prvej polovici zimy sme boli svedkami mrazivého počasia, ktoré sa objavilo o niečo skôr, ako sme boli zvyknutí. Podobne to bolo aj v minulosti, napríklad v zime na prelome rokov 2021 a 2022, keď sme na začiatku decembra zaznamenali [...]

20 mája, 2024|Kategória: Aktuality|

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja,v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e [...]

30 apríla, 2024|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.3/2024

Zámer prenájmu č.3/2024 SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť pozemku parc.č. 181  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúcesa v k.ú. Trnávka,  časť o výmere 300 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - [...]

10 apríla, 2024|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.2/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú - časti pozemkov parc.č. 297, 324/1, 324/2, 324/3  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúce sa v k.ú. Stráže,  časti spolu o výmere 805 [...]

26 marca, 2024|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top