2011

1.6.2011
Nájomná zmluva č.22-2011-SÚC TTSK , Richard Prelovský, 110,00€  | 1.6.2011-31.12.2021
17.2.2011
Nájomná zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti č.20-2011-SÚCTTSK,  Slovenské elektrárne a.s.,  0,50€  | 17.2.2011-neurčito
24.12.2011
Zmluva o nájme č.23-2011, Mesto Sládkovičovo, 1,00€  | 24.12.2011-23.12.2026
14.5.2011
Zmluva o výpožičke, Mesto Senica, 0,00€  | 14.5.2011-31.12.2021

2012

12.7.2012

Zmluva o výpožičke, múzeum Galanta, 0,00€ | 12.7.2012-11.7.2027

2.3.2012
Nájomná zmluva č.2-2012-SÚC TTSK, Ján Tapfer, 75,00€  | 2.3.2012-31.12.2022
18.5.2012
Nájomná zmluva č.5-2012-SÚCTTSK_TIR Petroleum sro_345,00€_18.5.2012-17.5.2022
1.4.2012
Zmluva č.25-ČOV-2012_Chemolak a.s._0,00€_
21.8.2012
Zmluva o nájme pozemku č.6-2012-SÚCTTSK_Obec Trstín_1,00€_21.8.2012-20.08.2022
24.7.2012
Zmluva o zverení majetku do správy_TTSK_1,20€_24.7.2012-neurčito
30.9.2012
Zmluva o zverení majetku do správy_TTSK_12366,98€_30.9.2012-neurčito
29.6.2012
Zmluva o zverení majetku do správy_TTSK_2,00€_22.10.2012-neurčito
22.10.2012
Zmluva o zverení majetku do správy_TTSK_245156,08€_22.10.2012-neurčito
22.10.2012
Zmluva o zverení majetku do správy_TTSK-234,32€_22.10.2012-neurčito