V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese TRNAVA:

Rozloha územia741 km²
Počet obyvateľov132 130
Hustota cestnej siete0,448 km/km²
2,516 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku24,951 km
Trasy"Tem"17,878 km
"Ten-T" koridory25,807 km
Diaľnice17,878 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty10,818 km
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy48,749 km
Cesty II. triedy66,242 km
Cesty III. triedy188,701 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu303,692 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu332,388 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 461 186 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest262 443 m²
Cesty I. triedy510 790 m²
Cesty II. triedy480 790 m²
Cesty III. triedy1 311 225 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu2 302 809 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu3 026 438 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese TRNAVA  v PDF súbore  tt.pdf 

Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  trnava.jpg [2.27 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  trnava_50-000.jpg [4.98 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese SKALICA:

Rozloha územia357 km²
Počet obyvateľov47 131
Hustota cestnej siete0,415 km/km²
3,143 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku1,651 km
Trasy"Tem"1,651 km
"Ten-T" koridory1,651 km
Diaľnice1,651 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty0
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy38,464 km
Cesty II. triedy24,554 km
Cesty III. triedy83,457 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu146,475 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu148,126 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 41 743 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest0 m²
Cesty I. triedy359 894 m²
Cesty II. triedy197 374 m²
Cesty III. triedy545 836 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu1 103 103 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu1 144 846 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese SKALICA  v PDF súbore  si.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  skalica.jpg [1.26 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  skalica_50-000.jpg [2.74 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese SENICA:

Rozloha územia683 km²
Počet obyvateľov60 473
Hustota cestnej siete0,450 km/km²
5,083 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku13,451 km
Trasy"Tem"13,451 km
"Ten-T" koridory13,451 km
Diaľnice13,451 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty0
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy40,350 km
Cesty II. triedy96,882 km
Cesty III. triedy156,731 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu293,963 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu307,414 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 307 864 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest0 m²
Cesty I. triedy344 404 m²
Cesty II. triedy685 499 m²
Cesty III. triedy1 015 057 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu2 044 960 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu2 352 824 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese SENICA  v PDF súbore  se.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  senica.jpg [1.75 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  senica_50-000.jpg [5.51 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese PIEŠŤANY:

Rozloha územia381 km²
Počet obyvateľov62 879
Hustota cestnej siete0,428 km/km²
2,591 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku19,806 km
Trasy"Tem"19,806 km
"Ten-T" koridory19,806 km
Diaľnice19,806 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty0
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy17,569 km
Cesty II. triedy72,185 km
Cesty III. triedy53,371 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu143,125 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu143,125 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 460 604 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest0 m²
Cesty I. triedy171 052 m²
Cesty II. triedy551 080 m²
Cesty III. triedy351 534 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu1 073 667 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu1 534 271 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese PIEŠŤANY  v PDF súbore  pn.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  piestany.jpg [2.41 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  piestany_50-000.jpg [2.98 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese HLOHOVEC:

Rozloha územia267 km²
Počet obyvateľov45 082
Hustota cestnej siete0,532 km/km²
3,151 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku14,676 km
Trasy"Tem"14,676 km
"Ten-T" koridory14,676 km
Diaľnice14,676 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty0
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy11,601 km
Cesty II. triedy56,699 km
Cesty III. triedy59,098 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu127,398 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu142,074 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 355 439 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest0 m²
Cesty I. triedy110 387 m²
Cesty II. triedy452 212 m²
Cesty III. triedy386 105 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu948 704 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu1 304 143 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese HLOHOVEC  v PDF súbore  hc.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  hlohovec.jpg [2.34 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  hlohovec_50-000.jpg [2.75 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese GALANTA:

Rozloha územia642 km²
Počet obyvateľov94 005
Hustota cestnej siete0,483 km/km²
3,296 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku15,417 km
Trasy"Tem"0
"Ten-T" koridory15,417 km
Diaľnice0
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty15,417 km
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy49,907 km
Cesty II. triedy74,485 km
Cesty III. triedy170,015 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu294,407 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu309,824 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 0 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest353 602 m²
Cesty I. triedy571 878 m²
Cesty II. triedy564 622 m²
Cesty III. triedy1 106 751 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu2 243 251 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu2 596 853 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese GALANTA  v PDF súbore  ga.pdf 

Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  galanta.jpg [2.25 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  galanta_50-000.jpg [5.67 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v okrese DUNAJSKÁ STREDA:

Rozloha územia1 075 km²
Počet obyvateľov121 891
Hustota cestnej siete0,507 km/km²
4,465 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku57,594 km
Trasy"Tem"0
"Ten-T" koridory0
Diaľnice0
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty0
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy60,566 km
Cesty II. triedy139,061 km
Cesty III. triedy344,665 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu544,292 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu544,292 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 0 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest0 m²
Cesty I. triedy642 508 m²
Cesty II. triedy1 055 943 m²
Cesty III. triedy2 203 075 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu3 901 526 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu3 901 526 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v okrese DUNAJSKÁ STREDA  v PDF súbore  ds.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie 1:200 000  dunajska-streda.jpg [1.88 MB]

Mapa na stiahnutie 1:50 000  dunajska-streda_50-000.jpg [7.58 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.

Základné údaje o sieti cestných komunikácii v TRNAVSKOM KRAJI:

Rozloha územia4 146 km²
Počet obyvateľov563 591
Hustota cestnej siete0,470 km/km²
3,455 km/tis.obyvatel’ov
Dĺžka:
Cesty "E" pre medzinárodnu premávku147,546 km
Trasy"Tem"67,462 km
"Ten-T" koridory90,808 km
Diaľnice67,462 km
Diaľničné privádzače0
Rýchlostné cesty26,235 km
Privádzače rychlostných ciest0
Cesty I. triedy267,206 km
Cesty II. triedy530,108 km
Cesty III. triedy1 056,038 km
Cesty I., II. a III. triedy spolu1 853,352 km
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu1 947,049 km
Plocha:
Diaľnice a dialničné privádzače 1 626 835 m²
Rýchlostné cesty a privádzače rýchlostných ciest616 045 m²
Cesty I. triedy2 710 912 m²
Cesty II. triedy3 987 525 m²
Cesty III. triedy6 919 583 m²
Cesty I., II. a III. triedy spolu13 618 021 m²
Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty spolu15 860 901 m²

Podrobnejšie údaje o sieti cestných komunikácii v TRNAVSKOM KRAJI  v PDF súbore  tt_kraj.pdf 

 Mapa:

Mapa na stiahnutie  tt-kraj.jpg [8.93 MB]

Údaje a mapy publikované na týchto stránkach sú verejnými údajmi rezortu dopravy, zdrojom týchto údajov je stránka www.cdb.sk, prevádzkovaná Slovenskou správou ciest.