Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Odpredaj a prenájom majetku

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja,v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e r  na prenechanie  nehnuteľností, častí pozemkov, parc. registra „C“, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Trhovište a zastavaných stavbou - chodníkom umiestneným v intraviláne obce pri ceste II514 v kkm 6,250-8,140,  oddeleným od telesa [...]

Od |2024-05-29T22:20:40+02:0030 apríla, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.3/2024

Zámer prenájmu č.3/2024 SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť pozemku parc.č. 181  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúcesa v k.ú. Trnávka,  časť o výmere 300 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 30.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , [...]

Od |2024-04-10T08:24:00+02:0010 apríla, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.2/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú - časti pozemkov parc.č. 297, 324/1, 324/2, 324/3  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúce sa v k.ú. Stráže,  časti spolu o výmere 805 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 15.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava,  email: sekretariat@spravaciest.sk - [...]

Od |2024-03-26T09:32:08+01:0026 marca, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.1/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 1/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je  - časť pozemku parc.č. 407 zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Radimov, časť o výmere 200m2; -časť telesa cesty III/1336 v kkm 2,720-2,830 v smere staničenia cesty vavo - minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok; 1,00 €/časť telesa cesty/rok - cenové ponuky doručovať: do 19.02.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie [...]

Od |2024-02-05T11:23:34+01:005 februára, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č. 7/2023

Zámer prenájmu č.7/2023 SÚC TTSK zverejňuje zámer č. 7/2023 priameho prenájmu majetku TTSK,v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť pozemku parc.č. 275 zastavané plochy a nádvoria,  k.ú. Borský Mikuláš. Cenové ponuky doručovať: do 27.11.2023 do 15,00 hod., na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava. Informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: sekretariat@spravaciest.sk . V Trnave, 6.11.2023, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Od |2023-11-08T08:55:25+01:008 novembra, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľností (časti pozemku) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: [...]

Od |2023-11-08T08:54:24+01:0016 augusta, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľností (časti pozemku) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: [...]

Od |2023-11-08T08:54:16+01:0016 augusta, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK zverejňuje zámer na prenechanie nehnuteľností (časti pozemku) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa: [...]

Od |2023-11-08T08:54:09+01:0016 augusta, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č. 6/2023

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 6/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť pozemku parc.č. 365/1 zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc.č. 364/1 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v  k.ú. Merašice. Cenové ponuky doručovať: do 20.06.2023 do 15,00 hod. na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava. Informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287,  email: jana.fodorova@spravaciest.sk . V Trnave, 30.05.2023, [...]

Od |2023-11-08T08:54:33+01:001 júna, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu

Zámer na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK z v e r e j ň u j e     z á m e r na prenechanie  nehnuteľností (nebytových priestorov a časti pozemku) [...]

Od |2023-03-09T13:39:55+01:009 marca, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top