Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287
Loading...
Home2021-10-27T07:56:49+02:00

DISPEČING

Bulharská 39
tel.: 033 / 5531 344

Bratislavská 10
tel: 031 / 5522 422

Železničná ul. č. 356/134
tel: 034 / 6512 735

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

ZJAZDNOSŤ CIEST

Aktuálne informácie o zjazdnosti ciest na

  REKONŠTRUKCIE CIEST A MOSTOV

AKTUALITY

Mesiac v číslach

Opäť vám prinášame našu pravidelnú štvrťročnú „štatistickú“ rubriku Mesiac v číslach, v ktorej sme zhrnuli dianie na cestách Trnavského kraja v mesiacoch august, september a október:    vyznačili sme 885,5 km deliacich čiar, plošne sme vyznačili vyše 18 km2 vodorovných dopravných značiek,  osadili sme 800 nových smerových stĺpov a vyše [...]

19 januára, 2022|Aktuality|

HOFMANN – nový značkovací stroj

Vodorovné dopravné značenie je povinnou výbavou všetkých ciest. Ročne vyznačí SÚC viac ako 23 400 m2 priechodov pre chodcov a takmer 1 260 km deliacich čiar, na ktoré použije približne 1 600 l riedidla, 99 400 kg farby a 38 000 kg balotíny. To všetko trvá viac ako 6 800 hodín. Je to dosť, čo poviete? No vďaka [...]

14 januára, 2022|Aktuality|

Mosty v našom kraji

Mosty sú v Trnavskom kraji veľmi aktuálnou témou. Aby bolo možné porozumieť tejto problematike, je potrebné  najskôr poznať východiskovú situáciu. Z technického hľadiska sa rozlišujú mosty a priepusty. V Trnavskom kraji spravuje SÚC  na cestách II. a III. triedy celkovo 1329 cestných objektov, z toho 385 mostov a 944 priepustov.   Cieľom  SÚC je zaistiť základné požiadavky [...]

4 januára, 2022|Aktuality|

Naše cesty otestovali aj svetoznámi cyklisti

Pred tým, ako spoločne vstúpime do nového kalendárneho roka, sa chceme s vami podeliť o udalosť, počas ktorej sa oblasť Trnava spolupodieľala na mimoriadnej údržbe ciest a ich okolia. Išlo o organizovanie 65. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia „Okolo Slovenska 2021“, ktoré sa konalo v septembri tohto roka. Krajská inovačná a rozvojová agentúra [...]

30 decembra, 2021|Aktuality|

Zimná údržba v SÚC TTSK

Základné informácie o ZÚ:  zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť/schodnosť ciest podľa stanoveného štandardu;  začína sa 1. novembra (ak si to okolnosti nevyžadujú skôr), no vzhľadom na priaznivé geografické podmienky sa začína vykonávať v polovici novembra, resp.na začiatku decembra;  ZÚ sa končí v závislosti od počasia koncom marca, prípadne apríla;  výkon na cestách je zabezpečený [...]

29 decembra, 2021|Aktuality|
Go to Top