Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287
Loading...
Domov2024-05-29T22:19:36+02:00

DISPEČING  24/7

Bulharská 39
tel.: 033 / 5531 344

Bratislavská 10
tel: 031 / 5522 421

Železničná ul. č. 356/134
tel: 034 / 6512 735

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

ZJAZDNOSŤ CIEST

Aktuálne informácie o zjazdnosti ciest na

  REKONŠTRUKCIE CIEST A MOSTOV

AKTUALITY

Prehľad stavu odpadového hospodárstva v SÚC TTSK

Analýza stavu odpadového hospodárstva z minulého roka poskytla ďalšie inšpirácie na zlepšenie a kontinuálny proces inovácií. Postupne sme do praxe zavádzali kroky a opatrenia na zefektívnenie nakladania s odpadom, dodržiavania legislatívneho rámca a minimalizáciu ekonomického vplyvu na túto oblasť našej činnosti. Proces sledovania, analýzy, vyhodnocovania a porovnávania je stále živý [...]

25 júna, 2024|EKO|

Zámer prenájmu č.5/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť stavby cesty II/499, nespevnená krajnica v kkm 67,800 v smere staničenia cesty vpravo, ako miesto pre umiestnenie reklamnej stavby . Minimálna cena   110,00 €/m2 reklamnej plochy [...]

21 júna, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.4/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 4/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú nehnuteľnosti - časti  pozemkov nachádzajúce sa v k.ú. Vrádište ako: parc.č. 83/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7899 m2, parc.č. 459 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4510 m2, [...]

21 júna, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau je bojiskom nielen s prírodou 

História tohto hraničného priechodu siaha až do 16. storočia, kedy slúžil ako dôležitá obchodná cesta, spájajúca regióny cez rieku Moravu. Avšak, počas obdobia druhej svetovej vojny bol pôvodný drevený most zničený a po roku 1989 sa začalo hovoriť o obnovení tejto dôležitej trasy. Jej význam spočíval nielen v obchode, ale [...]

20 mája, 2024|Aktuality|

Schlaďte sa s nami: ZÚ 2023/2024 bola zaujímavá

Zimné obdobie 2023/2024 prišlo do Trnavského kraja neobvyklej forme. Už v prvej polovici zimy sme boli svedkami mrazivého počasia, ktoré sa objavilo o niečo skôr, ako sme boli zvyknutí. Podobne to bolo aj v minulosti, napríklad v zime na prelome rokov 2021 a 2022, keď sme na začiatku decembra zaznamenali [...]

20 mája, 2024|Aktuality|
Go to Top