V nedeľu 8. augusta sa uskutočnia preteky v dlhom triatlone, Slovakman 226, ktoré si vyžadujú značné dopravné obmedzenia. Konkrétne pôjde o uzávierku cesty I/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom a Rekreačná ulica v Piešťanoch, ktoré budú v nedeľu uzatvorené od 7:30 do 17:00.

Na ceste medzi Piešťanmi a Červeníkom sa každoročne koná cyklistická časť triatlonu, tento rok bude po prvý krát cesta obojsmerne uzatvorená pre automobilovú dopravu – od križovatky pri Kauflande až po odbočku na Leopoldov. Výnimkou sú vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému a autobusovej dopravy, ktorým bude umožnený prejazd v uzavretom úseku cesty I/61. Rovnako bude v určených miestach umožnený prejazd aj obyvateľom obcí Drahovce a Madunice.

V súvislosti s uzáverou cesty I/61 bude možná obchádzka:

  • v smere od Trnavy po ceste II/504 a III/1311- smer Veľké Kostoľany,
  • cez obce Červeník, Leopoldov, Hlohovec po cestách II/513 a II/507 až do Piešťan a späť- obchádzka je značená obojsmerne, v Piešťanoch sa na obchádzku napája cesta II/499.

V nedeľu 8. augusta bude okrem cesty I/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom uzatvorená aj Rekreačná ulica v Piešťanoch, a to v čase od 7:30 do 17:00. Obyvateľom ulíc Jachtárska, K Lodenici, Kajakárska, a Golfová bude umožnený vjazd od Hlbokej ulice striedavou jednosmernou prevádzkou po Rekreačnej ulici.

Ďakujeme všetkým vodičom za trpezlivosť a ohľaduplnosť voči účastníkom tohto športového podujatia i voči jeho organizátorom.