Tento rok na jar sa v Trnave začala rekonštrukcia ulíc Bernolákova – Koniarekova – Zavarská. V rámci prác ide najmä o vybrúsenie betónovej prídlažby, ktorú nahadzujeme novou asfaltovou vrstvou a iné práce spojené s rekonštrukciou tejto cestnej komunikácie.

Aktuálne prebiehajú práce na ukladaní asfaltovej vrstvy na ulici Zavarská, v smere od JVO do mesta. Doprava je regulovaná a riadená ako jednosmerná, v smere z mesta ku JVO. Na každom výjazde z okolitých firiem, ktorých výjazdy sú priamo v dotyku s cestou Zavarská, sú osadené prenosné príkazové dopravné značenia, ktoré vás navedú smerom k obchvatu JVO I/51.

Chceme vás poprosiť o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, ktoré má svoje opodstatnenie, jednak kvôli finálnym prácam prebiehajúcim na Zavarskej ulici, ale aj kvôli bezpečnosti našich pracovníkov.

Nerešpektovanie dopravného značenia nám komplikuje prácu a spôsobuje kolízne situácie dvoch protiidúcich vozidiel v jednom jazdnom pruhu. Buďme preto ohľaduplní a trpezliví, aby mohli všetci vodiči čo najskôr plne využívať novú a kvalitnú cestu v tomto úseku.