Uzávierka cesty i/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom a rekreačnej ulice v Piešťanoch

V nedeľu 8. augusta sa uskutočnia preteky v dlhom triatlone, Slovakman 226, ktoré si vyžadujú značné dopravné obmedzenia. Konkrétne pôjde o uzávierku cesty I/61 medzi Piešťanmi a Červeníkom a Rekreačná ulica v Piešťanoch, ktoré budú v nedeľu uzatvorené od 7:30 do 17:00. Na ceste medzi Piešťanmi a Červeníkom sa každoročne koná cyklistická časť triatlonu, tento rok bude po prvý krát cesta obojsmerne uzatvorená pre automobilovú dopravu – od križovatky pri Kauflande až po odbočku na Leopoldov. Výnimkou sú vozidlá zložiek integrovaného záchranného systému a autobusovej dopravy, [...]