Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Monthly Archives: február 2023

Zámer prenájmu č. 5/2023

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je   - nebytový priestor na Priemyselnej ul. č. 2159/2 vo Veľkom Mederi, súp.č. 2159 - časť pozemku parc.č. 1934/1 v k.ú. Veľký Meder - cenové ponuky doručovať: do 15.03.2023 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. [...]

Od |2023-02-28T13:58:22+01:0028 februára, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

EKO téma – zberné retenčné jazierka

Náš dlh prírode alebo ako môže zmena odvodňovacieho systému prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok  K zlepšeniu klimatických podmienok a k zabráneniu  prehrievania zemského povrchu  výrazne prispieva aj zadržiavanie vody v krajine. Vrátiť vodu do prírody v mieste, kde spadla a udržať ju tam čo najdlhšiu dobu, je neľahká úloha. Jednou z  alternatív zadržiavania dažďovej vody je budovanie retenčných jazierok a výsadba vhodného druhy rastlín.  Žijeme v dobe stavebného boomu, obklopení nespočetným množstvom veľkých spevnených plôch. Je zrejmé, že tieto nepriepustné povrchy zabraňujú prirodzenému vsakovaniu dažďových vôd do pôdy. [...]

Od |2023-02-17T08:43:02+01:0017 februára, 2023|EKO|

Zámer prenájmu č. 4/2023

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 4/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK,  ktorým je - časť pozemku parc.č. 181 v k.ú. Trnávka - cenové ponuky doručovať: do 28.2.2023 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk V Trnave, 07.02.2023; Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Od |2023-02-14T07:13:13+01:0014 februára, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č. 3/2023

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť stavby cesty II/507 v kkm 12,610 – 12,670 v Dunajskej Strede - cenové ponuky doručovať: do 28.2.2023 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk V Trnave, 07.02.2023  ;   Ing. Dalibor [...]

Od |2023-02-14T07:11:50+01:0014 februára, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top