Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Monthly Archives: marec 2023

Mostné provizórium a.k.a. Dočasné premostenie

Viete, na čo slúži a kedy je potrebné?  Pri rekonštrukciách mostov a obmedzeniach, ktoré sú s tým spojené, sa snažíme o minimalizáciu obmedzení pre motoristov a chodcov. Našim cieľom je eliminovať dopady na verejnú dopravu a ušetriť vodičov od dlhých obchádzkových trás. Jednou z možností je použitie dočasného premostenia, ktoré – ako samotný názov prezrádza - počas časovo ohraničeného úseku nahrádza trvalé premostenie.   Všetky líniové stavby, ktoré prechádzajú cez či ponad rôzne prírodné prekážky a budovy, je potrebné premostiť pomocou podpornej [...]

Od |2023-11-08T09:21:42+01:0022 marca, 2023|Aktuality|

Zámer prenájmu

Zámer na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK z v e r e j ň u j e     z á m e r na prenechanie  nehnuteľností (nebytových priestorov a časti pozemku) [...]

Od |2023-03-09T13:39:55+01:009 marca, 2023|Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top