Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Mesiac v číslach

Opäť vám prinášame našu pravidelnú štvrťročnú „štatistickú“ rubriku Mesiac v číslach, v ktorej sme zhrnuli dianie na cestách Trnavského kraja v mesiacoch august, september a október:    vyznačili sme 885,5 km deliacich čiar, plošne sme vyznačili vyše 18 km2 vodorovných dopravných značiek,  osadili sme 800 nových smerových stĺpov a vyše 650 sme vymenili, vyspravili sme 5,7 km2 výtlkov a vyjazdených koľají, vyčistili sme takmer 300 km2 vozovky, natreli sme 278 m zábradlia, čo nám trvalo 85 hodín, strojové kosenie trávnatých [...]

Od |2022-01-19T11:02:55+01:0019 januára, 2022|Aktuality|

HOFMANN – nový značkovací stroj

Vodorovné dopravné značenie je povinnou výbavou všetkých ciest. Ročne vyznačí SÚC viac ako 23 400 m2 priechodov pre chodcov a takmer 1 260 km deliacich čiar, na ktoré použije približne 1 600 l riedidla, 99 400 kg farby a 38 000 kg balotíny. To všetko trvá viac ako 6 800 hodín. Je to dosť, čo poviete? No vďaka novému značkovaciemu stroju HOFMANN svitá na „šetrnejšie zajtrajšky“.  Pôvodné značkovacie zariadenie zakúpené v roku 2005 sa používalo na značenie pre celý Trnavský samosprávny kraj. V roku 2016 bolo zakúpené ďalšie [...]

Od |2022-01-14T10:43:23+01:0014 januára, 2022|Aktuality|

Mosty v našom kraji

Mosty sú v Trnavskom kraji veľmi aktuálnou témou. Aby bolo možné porozumieť tejto problematike, je potrebné  najskôr poznať východiskovú situáciu. Z technického hľadiska sa rozlišujú mosty a priepusty. V Trnavskom kraji spravuje SÚC  na cestách II. a III. triedy celkovo 1329 cestných objektov, z toho 385 mostov a 944 priepustov.   Cieľom  SÚC je zaistiť základné požiadavky na stav mostov a priepustov, teda ich bezpečnosť, použiteľnosť, trvanlivosť a životnosť. Na druhej strane  stoja faktory a problémy, ktoré najviac ovplyvňujú ich stavebno-technický stav. Ide najmä o zvyšovanie intenzity dopravy a preťažovanie [...]

Od |2022-01-19T13:56:11+01:004 januára, 2022|Aktuality|

Naše cesty otestovali aj svetoznámi cyklisti

Pred tým, ako spoločne vstúpime do nového kalendárneho roka, sa chceme s vami podeliť o udalosť, počas ktorej sa oblasť Trnava spolupodieľala na mimoriadnej údržbe ciest a ich okolia. Išlo o organizovanie 65. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia „Okolo Slovenska 2021“, ktoré sa konalo v septembri tohto roka. Krajská inovačná a rozvojová agentúra (KIRA) požiadala SÚC o údržbu trasy záverečnej etapy týchto pretekov, ktorá začínala v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice a končila v prvom slobodnom kráľovskom meste, Trnava.   Trasa prechádzala troma zo šiestich stredísk oblasti Trnava, [...]

Od |2021-12-30T13:14:35+01:0030 decembra, 2021|Aktuality|

Zimná údržba v SÚC TTSK

Základné informácie o ZÚ:  zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť/schodnosť ciest podľa stanoveného štandardu;  začína sa 1. novembra (ak si to okolnosti nevyžadujú skôr), no vzhľadom na priaznivé geografické podmienky sa začína vykonávať v polovici novembra, resp.na začiatku decembra;  ZÚ sa končí v závislosti od počasia koncom marca, prípadne apríla;  výkon na cestách je zabezpečený 24/7 (vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja).  Zimná údržba našich ciest je v plnom prúde, no predchádzala jej pomerne dlhá príprava operačného plánu na sezónu 2021/2022. Tá sa začala už počas [...]

Od |2021-12-29T11:29:04+01:0029 decembra, 2021|Aktuality|

Sťahovanie strediska Senica

Od roku 1965 sídlila Okresná správa ciest na Hurbanovej ulici v Senici. Mesto sa postupom času začalo rozrastať, v priamej blízkosti vyrástlo nové sídlisko Sotina a stredisko „obkolesili“  nové školy, škôlky i obchodné centrá. Už v 90. rokoch sa začalo uvažovať o vybudovaní novej centrály pre celý okres Senica, pričom boli vypracované projekty pre územné povolenie na Priemyselnej ulici. K samotnej realizácii žiaľ nedošlo. Naďalej sa hľadali priestory na presťahovanie, ale žiaden z objektov nespĺňal požiadavky a potreby takéhoto pracoviska. Do [...]

Od |2021-12-22T15:39:04+01:0022 decembra, 2021|Aktuality|

Mesiac v číslach

V rubrike Mesiac v číslach sa retrospektívne pozrieme na dianie v SÚC TTSK za uplynulé mesiace. Apríl, máj a jún sa niesli v znamení doznievajúcej zimnej údržby a príprav na leto a činnosti s ním spojené. Počas mesiacov apríl, máj a jún sme zrekonštruovali 15 väčších i menších úsekov ciest, mostov a priepustov. Najdlhším zrekonštruovaným bol takmer 6 km dlhý úsek medzi obcami Horné Dubové a Naháč. Zaujímavý je aj pohľad na naše výkony v číslach: • čistenie ciest po [...]

Od |2021-10-05T17:58:06+02:005 októbra, 2021|Aktuality|

Zimná údržba v číslach

Rok čo rok sa zimné obdobie mení, no v SÚC TTSK sa z roka na rok snažíme zlepšiť bez ohľadu na to, čo zima prinesie. Čoskoro nás čaká nové zimné obdobie, na ktoré sa v súčasnosti pripravujeme. Pre predstavu, čo zimná údržba ciest obnáša, vám prinášame krátke štatistické zhodnotenie a porovnanie sezón 2019/2020 a 2020/2021. V porovnaní so sezónou 2019/2020 prispela nová technika k zefektívneniu využívania posypového materiálu používaného na zimnú údržbu. Lepšia organizácia práce s prehodnotením jednotlivých okruhov výkonu [...]

Od |2021-09-28T16:42:59+02:0028 septembra, 2021|Aktuality|

Práca cestára, práca hodná pochvaly

Správa a údržba ciest TTSK je hrdá na dobre vykonanú prácu. Máme úprimnú radosť z toho, že výsledok je prínosom pre občanov kraja, ktorí sú za ňu vďační. Dobre odvedená práca sa odzrkadľuje na spokojnosti zo strany obcí, z ktorých nám prichádzajú aj rôzne poďakovania. Obec Ratnovce (stredisko Piešťany): „Obecný úrad Ratnovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Danielou Sigetovou touto cestou vyjadruje poďakovanie celému tímu SÚC TTSK za vyčistenie kanála v našej obci popri ceste II. triedy. Poďakovanie patrí aj p. Mariánovi [...]

Od |2021-09-20T18:28:23+02:0020 septembra, 2021|Aktuality|
Go to Top