Prinášame vám posledný zo štvordielneho „cyklu“ článkov o našich externých projektantoch. V poslednom diele vám priblížime stavebno-technický stav mostov, ktorým uzavrieme náš cyklus “projektantských” článkov. 

K našej práci neodmysliteľne patrí aj zisťovanie stavebno-technického stavu objektov na cestách II. a III. Triedy. Ide o hlavné mostné prehliadky, ktorých bolo v TTSK počas uplynulého obdobia vykonaných viac ako 120. Táto potreba je daná technologickými predpismi ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Po absolvovaní prehliadok sme zistili, že v minulosti sa tejto problematike nevenovala dostatočná pozornosť. V dôsledku toho sme museli v niektorých prípadoch (v rámci hlavných mostných prehliadok) zhoršiť stavebno-technický stav aj o 2 alebo 3 stupne. V tomto roku je naplánovaných ďalších 100 hlavných mostných prehliadok, kde s poľutovaním očakávame rovnaký priebeh ako v minulom období, a teda zhoršovanie stavebno-technických stavov mostov. V takom prípade musíme odporúčať ich rekonštrukciu, alebo v najhoršom prípade, aj uzavretie mosta z bezpečnostných dôvodov. 

 
Most M2255 cez potok Jarčie v Šoporni pred rekonštrukciou

Mosty sú v dnešnej rýchlej dobe oveľa viac využívané a vo väčšine prípadov sa im nedostáva toľko pozornosti, koľko by potrebovali. Neboli pravidelne kontrolované, čo spôsobuje ich rýchlejšiu degradáciu a s tým spojenú finančnú náročnosť ich opráv. Kým pri včasnom zistení porúch je možné ich odstrániť s relatívne malými nákladmi, pri zanedbaní sa dostávame k rádovo desať a viac násobne drahším opravám alebo rekonštrukciám. Do budúcnosti odporúčam mostom venovať väčšiu pozornosť hneď po ich dokončení, a to čistením všetkých prvkov príslušenstva, odstraňovaním prípadných nánosov po silných búrkach či odstraňovaním náletových drevín a kríkov z ich okolia. Dôležité je tiež dbať na kontrolu ich zaťažiteľnosti a predchádzať ich preťažovaniu. 


Zrekonštruovaný Hlohovecký most s novou ilumináciou vo farbách kraja

Čo sa týka stavu ciest a mostov v TTSK, situácia sa nelíši od ostatných krajov Slovenska. Rekonštrukcie ciest a mostov sú s ohľadom na ich opotrebenie nevyhnutné. Je to ale nikdy nekončiaci proces, pretože aj keď sa zrekonštruuje posledná cesta a posledný most v kraji, bude potrebné začať od začiatku. Z toho dôvodu je potrebné vypracovať metodiku, akým spôsobom postupovať čo najefektívnejšie. Problémom je ale nedostatok kvalifikovaných projektantov, ktorí by mali záujem o takúto prácu. Snažíme sa náš tím rozširovať o nových členov, no pri zväčšujúcom sa kolektíve narastá aj potreba koordinácie, čo nás značne obmedzuje.  

Martin Hajdóny, šéf pracovnej skupiny projektantov