Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Monthly Archives: december 2021

Naše cesty otestovali aj svetoznámi cyklisti

Pred tým, ako spoločne vstúpime do nového kalendárneho roka, sa chceme s vami podeliť o udalosť, počas ktorej sa oblasť Trnava spolupodieľala na mimoriadnej údržbe ciest a ich okolia. Išlo o organizovanie 65. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia „Okolo Slovenska 2021“, ktoré sa konalo v septembri tohto roka. Krajská inovačná a rozvojová agentúra (KIRA) požiadala SÚC o údržbu trasy záverečnej etapy týchto pretekov, ktorá začínala v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice a končila v prvom slobodnom kráľovskom meste, Trnava.   Trasa prechádzala troma zo šiestich stredísk oblasti Trnava, [...]

Od |2021-12-30T13:14:35+01:0030 decembra, 2021|Aktuality|

Zimná údržba v SÚC TTSK

Základné informácie o ZÚ:  zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť/schodnosť ciest podľa stanoveného štandardu;  začína sa 1. novembra (ak si to okolnosti nevyžadujú skôr), no vzhľadom na priaznivé geografické podmienky sa začína vykonávať v polovici novembra, resp.na začiatku decembra;  ZÚ sa končí v závislosti od počasia koncom marca, prípadne apríla;  výkon na cestách je zabezpečený 24/7 (vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja).  Zimná údržba našich ciest je v plnom prúde, no predchádzala jej pomerne dlhá príprava operačného plánu na sezónu 2021/2022. Tá sa začala už počas [...]

Od |2021-12-29T11:29:04+01:0029 decembra, 2021|Aktuality|

Sťahovanie strediska Senica

Od roku 1965 sídlila Okresná správa ciest na Hurbanovej ulici v Senici. Mesto sa postupom času začalo rozrastať, v priamej blízkosti vyrástlo nové sídlisko Sotina a stredisko „obkolesili“  nové školy, škôlky i obchodné centrá. Už v 90. rokoch sa začalo uvažovať o vybudovaní novej centrály pre celý okres Senica, pričom boli vypracované projekty pre územné povolenie na Priemyselnej ulici. K samotnej realizácii žiaľ nedošlo. Naďalej sa hľadali priestory na presťahovanie, ale žiaden z objektov nespĺňal požiadavky a potreby takéhoto pracoviska. Do [...]

Od |2021-12-22T15:39:04+01:0022 decembra, 2021|Aktuality|

Nová technika v SÚC TTSK

Už od minulého roka je zabezpečovaná v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v SÚC kompletná obnova vozového parku. Vyše 300 kusov modernej techniky už teraz uľahčuje prácu cestárom počas zimnej údržby a pokračovať bude aj v lete. No nebolo tomu tak vždy. O tom, čo sa počas jeho pôsobenia v SÚC TTSK zmenilo, napísal námestník správy a prevádzky ciest pre oblasť Senica, Ing. Eduard Havel. "Pred 30 rokmi, keď som prišiel pracovať na bývalú Okresnú správu ciest Senica, bolo technické [...]

Od |2021-12-20T15:32:20+01:0020 decembra, 2021|Rozhovory|

Zámer prenájmu č. 5/2021

Správa a údržba ciest TTSK zverejňuje zámer č. 5/2021 priameho prenájmu majetku, ktorým je nebytový priestor v budove skladov na Bulharskej ul.č. 39 v Trnave – súp.č. 5149. Cenové ponuky doručovať: do 15.12.2021 do 15,00 hod. na SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava,  informácie č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk

Od |2021-12-06T11:36:20+01:006 decembra, 2021|Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top