Už od minulého roka je zabezpečovaná v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v SÚC kompletná obnova vozového parku. Vyše 300 kusov modernej techniky už teraz uľahčuje prácu cestárom počas zimnej údržby a pokračovať bude aj v lete. No nebolo tomu tak vždy. O tom, čo sa počas jeho pôsobenia v SÚC TTSK zmenilo, napísal námestník správy a prevádzky ciest pre oblasť Senica, Ing. Eduard Havel.

„Pred 30 rokmi, keď som prišiel pracovať na bývalú Okresnú správu ciest Senica, bolo technické vybavenie síce v dostatočnom množstve, ale už vtedy sa prejavovalo, že niektoré vozidlá sú na konci svojej životnosti. Išlo najmä o AVIE z roku 1975, traktorové kosačky z roku 1978 a posypové vozidlá z 90. rokov.

Prevádzkyschopnosť pôvodných strojov sa udržiavala veľkým počtom bežných opráv a generálnymi opravami, pričom niektoré vozidlá (hlavne posypové) mali za sebou 2 až 3 generálne opravy. V roku 2004 sa Slovenská správa ciest zlúčila podľa krajov do jedného celku a vznikla Správa a údržba ciest TTSK. Zámerom novovzniknutého podniku bola výmena starej techniky za novú a z toho dôvodu sa prestalo investovať do starej techniky a nevykonávali sa generálne opravy strojov. Všetci zainteresovaní si želali zmenu, ale realita bola iná. V roku 2006 bolo zakúpených 5 nových sypačov, z toho pre oblasť Senica iba 1 posypové vozidlo, pričom na zabezpečenie zimnej údržby je v tejto oblasti potrebných 17 takýchto mechanizmov. Až po jedenástich rokoch bola v roku 2017 zakúpená ďalšia nová technika: dodávky pre pracovníkov, vozidlá pre cestmajstrov a ďalšie posypové vozidlá. Pre oblasť Senica bolo pridelené opäť len 1 posypové vozidlo. Stará technika bola natoľko opotrebovaná, že neprechádzala stanicami technických kontrol, preto musela byť postupne vyradená z prevádzky. Pre zabezpečenie údržby hlavne v zimnom období sa prenajímali posýpacie vozidlá a nakladače od externých dodávateľov.

Príprava na obnovu techniky sa začala po nástupe nového vedenia spoločnosti a zabezpečovala sa postupne od mapovania potrieb novej techniky pre každé stredisko, cez všetky procesy potrebné pre jej nákup, až po postupné priradzovanie novej techniky jednotlivým strediskám na začiatku roka 2021. Novú techniku vnímame všetci pozitívne, nakoľko nastala jej kompletná výmena nie len pre zimnú, ale aj pre letnú údržbu ciest. Zakúpených bolo 34 posypových vozidiel značky Mercedes, ku ktorým boli zakúpené aj nové nadstavby, a to posýpacie, sklápacie a zametacie nadstavby na spracovanie teplej obaľovanej zmesi a nadstavby na spracovanie studenej asfaltovej emulzie, čím sa kompletne zabezpečila letná a zimná údržba ciest. Bola však zakúpená aj ďalšia technika, a to traktory značky KUBOTA s nadstavbami ako čelné nakladače, kosačky, zrezovač krajníc a šípové pluhy. Ďalej boli obstarané nákladné vozidlá s kabínami na prepravu 7 osôb s nosnosťou do 3,5 t a 7,5 t pre každé stredisko, nákladné vozidlá s hydraulickou rukou, nový značkovací stroj a ďalšia technika.

A čo všetko so sebou priniesla výmena techniky tým, ktorí pracujú pre SÚC TTSK? V prvom rade sa zvýšila bezpečnosť a komfort vodičov, spoľahlivosť novej techniky a efektivita práce. Pri posýpačoch je výhodou možnosť presného nastavenia posypovej dávky soli podľa danej situácie (terén, poľadovica, sneh). Posypové nadstavby sú  vybavené nádržami na soľné roztoky, ktorými sa zvyšuje účinnosť posypového materiálu a účinnosť posypu je tak okamžitá. Vďaka novým strojom sa skracuje čas potrebný na jednotlivé výkony údržby a súčasne prichádza k úspore posypového materiálu, nakoľko nové stroje umožňujú jeho presné dávkovanie. U nových traktorových kosačiek sa účinnosť zvýšila o 30 %. Pri práci s prednou aj zadnou kosačkou súčasne sa účinnosť zvýšila až o 50 %. Samozrejme sa zvýšila aj spotreba pohonných hmôt, no ide o úmerný rast kvôli väčšiemu výkonu strojov. Veľkým prínosom sú vozidlá s hydraulickou rukou, ktoré je možné využívať aj ako plošinu. Zametacie nadstavby FAUN urýchlia čistenie ciest v mestách a obciach vďaka tomu, že pre každé stredisko je zametacia nadstavba vybavená bočnou agresívnou kefou, ktorá naruší nánosy na okrajoch ciest a už nie je potrebná ručná práca. Je potrebné spomenúť aj značkárov, ktorí dostali do užívania najnovší typ značkovacieho stroja HOFMANN spolu s prívesom na jeho prepravu. Pôvodný značkovací stroj z roku 2006 už dosluhuje a bude v prípade potreby použitý ako záložný.

Zakúpenie novej techniky je vnímané veľmi pozitívne ako zo strany vodičov, tak aj zo strany technických pracovníkov. Pracovníci SÚC TTSK s novou technikou budú pracovať na zverených cestách Trnavského kraja rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Veríme, že práca s novou technikou bude aj verejnosťou vnímaná pozitívne.“