Podnet poruchy na ceste II. a III. triedy v oblasti TTSK

Tento formulár slúži pre samosprávy obcí a miest na nahlásenie závady alebo ako podnet k riešeniu problému na cestách II. a III. triedy Trnavského samosprávneho kraja. V prvej časti vyplňte kontaktné údaje nahlasovateľa podľa okresu a obce/mesta. V druhej časti vyberte na akom úseku cesty vo vašom okrese sa závada nachádza a takisto vyberte o aký objekt ide. V popise môžete bližšie špecifikovať problém. Formulár bude odoslaný do informačného systému Správy a údržby ciest TTSK.

Kontaktné údaje

Podrobnosti o ...

VEC *