Pred tým, ako spoločne vstúpime do nového kalendárneho roka, sa chceme s vami podeliť o udalosť, počas ktorej sa oblasť Trnava spolupodieľala na mimoriadnej údržbe ciest a ich okolia. Išlo o organizovanie 65. ročníka medzinárodného cyklistického podujatia „Okolo Slovenska 2021“, ktoré sa konalo v septembri tohto roka. Krajská inovačná a rozvojová agentúra (KIRA) požiadala SÚC o údržbu trasy záverečnej etapy týchto pretekov, ktorá začínala v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice a končila v prvom slobodnom kráľovskom meste, Trnava.  

Trasa prechádzala troma zo šiestich stredísk oblasti Trnava, a to Červeník, Trnava a Buková. Pretekári prichádzali na územie Trnavského kraja v obci Merašice, odkiaľ pokračovali smerom na Hlohovec, Šúrovce, Trnavu, Ružindol, Dlhú a následne cez obec Suchá nad Parnou do Trnavy.  Pod Mestskou vežou v Trnave bol cieľ pretekov. 

Na požiadavku Trnavskej KIRA SÚC bezodkladne zareagovala a zmapovala trasu pretekov. Potrebné zásahy na údržbu ciest boli spísané a harmonogram  plánovaných prác údržby bol upravený tak, aby boli uprednostnené cesty na plánovanej trase pelotónu. Počas piatich pracovných dní boli zrealizované práce, ktorými sa zaistili čo najlepšie podmienky pre samotných pretekárov a pre ich bezpečnosť.  

Pre rekapituláciu treba uviesť, že bolo za týmto účelom pokosených  261 000 m2 trávnatých porastov, pomocou nových čistiacich vozidiel bolo vyzametaných 22 300 m2 ciest, pri cestách II. triedy bola orezaná prerastená vegetácia a vyrúbané boli dva nebezpečne nahnuté stromy.  

Potrebná bola aj údržba stredového ostrovčeka kruhového objazdu v Trnave, kde bolo potrebné vytrhanie burín, vyzbieranie odpadu a orezanie prerastených kríkov. Vymenené boli 3 ks dopravného značenia a 3 ks boli opravené. Na opravu trhlín a drobných výtlkov bolo použité  nové vozidlo Mercedes Benz Arocs s nadstavbou Strassmayr. 

Na tomto podujatí ste mohli stretnúť velikánov cestnej cyklistiky, akými sú Chris Froom a Peter Sagan, čo si veľké množstvo ľudí nenechalo ujsť. Pre všetkých tých, ktorí sa pretekov nemohli zúčastniť, zabezpečovala RTVS priamy prenos a zábery z pretekov sa objavili aj na televíznej stanici Eurosport.  

Na samotný záver vystúpil na pódium hlavný organizátor a poďakoval sa všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo spolupracovali na zabezpečení podujatia. Taktiež podotkol, že všetky trasy počas štyroch jednotlivých etáp boli excelentne pripravené. Vraj najlepšie od začiatku organizovania pretekov. 

Preto patrí poďakovanie  všetkým našim zamestnancom, ktorí sa podieľali na údržbe trasy 4. etapy pretekov Okolo Slovenska.   

Cyklistom zdar a cestárom zvlášť!   

Autor: Ing. Radovan Fodor, námestník správy a prevádzky ciest pre oblasť Trnava