Teplé počasie je v plnom prúde a my sme definitívne uzavreli a vyhodnotili zimnú údržbu 2022/2023. Aj v tejto sezóne sa nám potvrdil trend zmierňovania zimného obdobia, ktorému dominujú krátkodobé extrémy počasia v podobe poľadovice, hustého sneženia a nárazového vetra. Aj výrazný pokles snehových zrážok sa prejavuje na výkonoch a spotrebe počas zimnej údržby. Sledovanými parametrami sú okrem množstva spotrebovaného posypového materiálu aj  počet posýpaných a pluhovaných kilometrov. Operačný plán zimnej údržby sa preto postupne menil a prispôsoboval novým štandardným situáciám, ktoré z roka na rok vznikali na cestách. Novinkou ZÚ bolo využívanie chloridu vápenatého na posyp, ktorý sa používa hlavne na zvlhčenie zmiešaného alebo chemického materiálu. Tento typ posypového materiálu je vhodné využívať najmä na problematických miestach, ktorým je venovaná zvýšená pozornosť. Plošné posypy s rovnakou výdatnosťou posypového materiálu na celom okruhu sa postupne vytrácajú a nahrádzajú ich jednotlivé usmernenia v schválenom Operačnom pláne.  

V SÚC TTSK sa najviac využíval preventívny posyp, ktorý má zmierniť alebo zabrániť vzniku poľadovice na cestách. Ide o zmiešaný alebo chemický materiál, ktorého použitie je definované aktuálnymi podmienkami. Je potrebné, aby sa jeho parametre nemenili od svojvôle výkonného pracovníka, s výnimkou problematických miest. Výsledkom je nielen efektívna údržba ciest, ale aj zmierňujúci dopad na životné prostredie.  

So zabezpečením zimnej údržby sú spojené aj finančné náklady. Tie je možné rozdeliť na fixné, ktoré sa nemenia v závislosti od počasia a variabilné, ktoré sú závislé od poveternostných podmienok. Fixné náklady sú samozrejme vyššie, pretože vznikajú aj počas priaznivého počasia, kedy je možné uskutočňovať výkony letnej údržby. Najväčšími fixnými nákladmi počas zimného obdobia boli: 

  • mzdové náklady,  
  • náklady spojené s prevádzkou a údržbou strojov a budov, 
  • náklady spojené na technické zabezpečenie (hardwarové a softvérové), 
  • odpisy. 

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené okolnosti je potrebné dodržovať definované štandardy a podmienky v Operačnom pláne. Ním vieme riadiť a plánovať variabilné náklady, ktoré vznikajú pri konkrétnych výkonoch na cestách. To platí ako pre zimnú, tak i pre letnú údržbu našich ciest a mostov. 

 

František Stručka, prevádzkový námestník a Ján Palúch, odborný technický zamestnanec