Praktické cvičenie hasenia ohňa ako súčasť školenia Ochrany pred požiarmi v Trnave 

V novembri minulého roka sa na stredisku v Trnave uskutočnilo opakované školenie zamestnancov zamerané na ochranu pred požiarmi. Prenosné hasiace prístroje, ktoré neprešli povinnou revíziou, nadobudli nové využitie. V tejto situácii prišiel jeden z našich kolegov so skvelým nápadom, ako ich využiť na praktickom školení. 

Hoci teóriu hasenia a použitia hasiacich prístrojov si zamestnanci opakujú pravidelne na školeniach, v praxi málokto z nich skutočne použil prenosný hasiaci prístroj (PHP) a vie s ním manipulovať. Preto mali zamestnanci možnosť si v rámci tohto školenia nielen osviežiť teoretické znalosti, ale aj prakticky sa oboznámiť s hasením ohňa a sami si vyskúšať použitie PHP. 

Tento praktický nácvik nebol len osviežením v porovnaní s bežnou teóriou, ale aj príležitosťou zbaviť sa neistoty a obáv spojených s používaním PHP. Zúčastnení zamestnanci uvítali túto iniciatívu s nadšením, považujúc ju za prínosný krok smerom k vyššej efektivite zásahov v prípade hasenia požiaru. Niektoré ich vyjadrenia nám poskytujú hlbší pohľad na ich skúsenosti a vďačnosť voči „podpaľačom“, ktorí pripravili toto cvičisko.

 

A čo o školení povedali samotní zamestnanci?

1. Ako hodnotíte praktický nácvik hasenia počas školenia na ochranu pred požiarmi? 

 • Praktický nácvik hodnotím pozitívne. Bolo to niečo nové, nikdy som nehasila takže dobrá skúsenosť. 
 • Praktický nácvik ma milo prekvapil. Hodnotím ho pozitívne. 
 • Praktický nácvik hasenia bol pre mňa vítaným oživením školenia, mohlo by to opakovať pravidelne. 
 • Školenie na ochranu pred požiarmi hodnotím pozitívne, hlavne praktickú ukážku a možnosť si vyskúšať hasenie priamo hasiacim prístrojom. 
 • Výborné osvieženie zvyčajne teoretického školenia BOZP. 
 • Výborný nápad s praktickým školením, prvý krát som to robil. 
 • Školenie bolo super a konečne nebolo všetko len teória a človek si to mohol reálne vyskúšať.

 

2. Bolo podľa vás náročné použiť prenosný hasiaci prístroj a uhasiť oheň?  

 • Hasiaci prístroj nebolo náročné použiť ani nebolo náročné uhasiť oheň. 
 • Nebolo to náročné.
 • Použitie hasiaceho prístroja bolo dobre vysvetlené aj predvedené, nebolo žiadnym komplikovaným úkonom si to vyskúšať. 
 • Použitie nebolo náročné, musím sa však priznať, že som nevedel čo od toho očakávať, nakoľko som v minulosti nemusel hasiaci prístroj použiť. Prekvapila ma jednoduchosť použitia. Najťažšie bolo asi samotné „odistenie“ hasiaceho prístroja, určite by však reakcia bola iná pri skutočnom požiari, ako pri praktickom školení a simulovaní ohňa. 
 • Nie nebolo, avšak nebola som vopred upozornená na vhodné oblečenie (viac športovejšie). 
 • Veľmi užitočné. 
 • V týchto podmienkach to náročné nebolo. V reálnej situácii by to ale asi bol rozdiel.

 

3. Pomohlo vám toto praktické cvičenie a budete vďaka nemu vedieť v budúcnosti s väčšou istotou použiť prenosný hasiaci prístroj? 

 • Mne osobne toto cvičenie pomohlo. Mohla som si to vyskúšať, ešte nikdy som hasiaci prístroj nepoužila takže pre mňa dobrá skúsenosť.  
 • Určite mi pomohlo a v prípade potreby budem vedieť použiť hasiaci prístroj. 
 • Verím, že budem vedieť použiť hasiaci prístroj, ak si to bude situácia vyžadovať. 
 • Koľkokrát som si hovoril, že či by som aj vedel správne zasiahnuť a  použiť hasiaci prístroj, akú má vlastne silu, efekt pri hasení. Samozrejme, že praktické cvičenie ma len uistilo, že to nie je až také náročné. Určite ho budem vedieť s väčšou istotou v budúcnosti použiť, budem však rád, ak takáto situácia nenastane a hasiaci prístroj nebudem musieť nikdy použiť. 
 • Ťažko povedať v reálnej, stresovej situácii bez prítomnosti školiteľa BOZP : ) 
 • Určite mi to pomohlo. 
 • Určite áno. 

 

Helena Harajová, špecialistka odpadového hospodárstva