9. septembra, sa v obci Jaslovské Bohunice začali práce na rekonštrukcii cesty III/1301, ktoré by mali trvať 10 dní.

Okrem vyfrézovania vozovky sa bude realizovať tiež vybúranie starej prídlažby.

Cesta je v opravovanom úseku prejazdná v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou.

Ďakujeme vám za trpezlivosť a ohľaduplnosť voči našim mužom v oranžovom, ktorí intenzívne pracujú na oprave tohto úseku a jeho plnom sprejazdnení.