Správa a údržba ciest TTSK je hrdá na dobre vykonanú prácu. Máme úprimnú radosť z toho, že výsledok je prínosom pre občanov kraja, ktorí sú za ňu vďační. Dobre odvedená práca sa odzrkadľuje na spokojnosti zo strany obcí, z ktorých nám prichádzajú aj rôzne poďakovania.

  • Obec Ratnovce (stredisko Piešťany): „Obecný úrad Ratnovce v zastúpení starostkou obce Mgr. Danielou Sigetovou touto cestou vyjadruje poďakovanie celému tímu SÚC TTSK za vyčistenie kanála v našej obci popri ceste II. triedy. Poďakovanie patrí aj p. Mariánovi BARTOŠOVI, vedúcemu strediska Piešťany, za ochotu, ústretovosť a profesionálny prístup.“
  • Obec Vozokany (stredisko Galanta): „Obec Vozokany, zastúpená Tamásom Zupkom, starostom obce, Vám touto cestou chce poďakovať za vykonanie údržby jarkov pri ceste z obce Vozokany do Horných Salíb. Vyčistením priestoru je lepšia prehľadnosť a viditeľnosť na divú zver, ktorá ohrozuje cestnú premávku, a úpravou ste prispeli k celkovému skrášleniu okolia a prírody celkovo.“

Našim cieľom je vždy odviezť dobrú prácu, ktorá je síce len výnimočne pochválená, no napriek tomu si ideme pevne za svojim cieľom. Krok po kroku budujeme lepšie prostredie a kvalitnejšie cesty pre našich obyvateľov i všetkých tých, ktorí prechádzajú našimi cestami. Našou pochvalou sú spokojní vodiči.