Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Aktuality

Home/Aktuality
Aktuality2020-03-15T23:14:54+01:00

Zámer prenájmu č. 3/2023

SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť stavby cesty II/507 v kkm 12,610 – 12,670 v Dunajskej Strede - cenové ponuky doručovať: do 28.2.2023 do 15,00 hod. - [...]

14 februára, 2023|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|

ZMENA PRÍSTUPU K PROJEKTOVANIU 2

Ako projektant pracuje a čo všetko jeho práca obnáša? Pred časom sme vám priniesli prvú časť nášho "seriálu o projektantoch", v ktorom sme vám priblížili zmeny v projektovaní oproti minulému obdobiu. V ďalšej časti by sme vám chceli sprostredkovať prácu projektanta ako takú, čo si vyžaduje a čo všetko obnáša. Prvým [...]

31 januára, 2023|Kategória: Aktuality|

Zámer prenájmu č. 2/2023

Správa a údržba ciest TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť pozemku parc.č. 9055/9 v k.ú. Trnava. Cenové ponuky doručovať: do 07.2.2023 do 15,00 hod., na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská [...]

19 januára, 2023|Kategória: Odpredaj a prenájom majetku|

ZMENA PRÍSTUPU K PROJEKTOVANIU 1

K projektovaniu pristupujeme zodpovedne, no po svojom. Prečo je to tak?  V uplynulom roku sa nám podarilo zrealizovať 50 projektov, ktoré si vyžadovali v prvom rade zodpovednú prípravu. Zároveň sa v SÚC TTSK snažíme robiť veci efektívne a inak, ako to bolo ešte v nedávnej minulosti zvykom. Potrebné je však povedať to, [...]

5 januára, 2023|Kategória: Aktuality|

M6702 a.k.a. Hlohovecký most AKTUALIZÁCIA

V krátkej aktualizácii vám prinášame informácie o druhej etape rekonštrukcie mosta M6702 cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci.  I keď prvá etapa rekonštrukcie začala bez obmedzení, pri obnažení spodnej stavby boli zistené závažné skutočnosti o stave mosta. Na základe toho muselo prísť k úplnému obmedzeniu dopravy vrátane chodcov. Následne  bolo potrebné zabezpečiť úpravu [...]

4 januára, 2023|Kategória: Aktuality|
Go to Top