Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Rozhovory

Smerom k SMART údržbe ciest: Integrovaný systém manažérstva v SÚC TTSK 

Všetci si uvedomujeme dôležitosť kvalitných ciest pre plynulý život v kraji. No viete, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné mať dobre riadenú organizáciu s jasnými pravidlami a postupmi? SÚC TTSK sa rozhodla implementovať do svojho riadenia integrovaný systém manažérstva s cieľom zdokonaliť svoju prácu. Organizácia má za cieľ vybudovať stabilný, efektívny a integrovaný manažérsky systém, ktorý bude spĺňať medzinárodné normy a zároveň bude prispôsobený špecifikám a potrebám cestnej infraštruktúry v Trnavskom kraji. Tento systém má zabezpečiť lepšie riadenie procesov, [...]

By |2024-01-23T12:24:29+01:00január 23rd, 2024|Rozhovory|

Nová technika v SÚC TTSK

Už od minulého roka je zabezpečovaná v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v SÚC kompletná obnova vozového parku. Vyše 300 kusov modernej techniky už teraz uľahčuje prácu cestárom počas zimnej údržby a pokračovať bude aj v lete. No nebolo tomu tak vždy. O tom, čo sa počas jeho pôsobenia v SÚC TTSK zmenilo, napísal námestník správy a prevádzky ciest pre oblasť Senica, Ing. Eduard Havel. "Pred 30 rokmi, keď som prišiel pracovať na bývalú Okresnú správu ciest Senica, bolo technické [...]

By |2021-12-20T15:32:20+01:00december 20th, 2021|Rozhovory|

Nová technika prináša kvalitu a bezpečie

Medzi zamestnancami prevláda zatiaľ veľká spokojnosť s novou technikou, ktorá k nám dorazila koncom roku 2020. O ich funkčnosti a procese zaradenia do plnej služby sme sa porozprávali s odborným technickým zamestnancom pánom Lukášom Pobieckym. […]

By |2021-02-21T10:37:25+01:00február 21st, 2021|Rozhovory|

Rozhovor so zamestnankyňou oblasti Dunajská Streda

Dnes sa v rámci rozhovorov so zamestnancami porozprávame s Angelikou Borárosovou, zamestnankyňou oblasti Dunajská Streda, ktorá je medzi kolegami uznávanou odborníčkou. Svojou prirodzenou autoritou doplnenou milým úsmevom pomáha kolektívu dosahovať dobré výsledky. […]

By |2020-12-02T10:18:53+01:00december 2nd, 2020|Rozhovory|

Rozhovor s námestníkom oblasti Senica SÚC TTSK

V sérii rozhovorov pokračujeme aj v tomto čísle. Tentokrát by sme vám chceli bližšie predstaviť námestníka za oblasť Senica, pána Eduarda Havla. Dozviete sa o jeho postupe vo firme, o vedeniach, ktoré zažil a o tom ako momentálne firmu vníma. Ste členom vedenia Správy ciest TTSK, ako dlho pracujete v našej firme a aký bol Váš kariérny postup? Akými pozíciami ste si vo firme prešli? Do firmy som nastúpil ešte v roku 1991. Začal som na pozícií vedúci dopravy na vtedajšej Okresnej správe ciest. Od roku 2000 som [...]

By |2020-11-16T17:01:20+01:00szeptember 23rd, 2020|Rozhovory|

Rozhovor s riaditeľom SUC TTSK

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja si pre vás pripravila sériu rozhovorov s jej zamestnancami. Tieto rozhovory majú za cieľ priblížiť vám dianie v SÚC TTSK, jej organizačnú štruktúru a predstaviť viacero pracovných pozícií v našej firme. Rozhovory budeme zverejňovať postupne a v každom z nich sa dozviete niečo nové o fungovaní a činnostiach SÚC TTSK. V rámci dnešného prvého rozhovoru by sme vám chceli bližšie predstaviť nášho pána riaditeľa Dalibora Trebichalského a predstaviť jeho vízie do budúcnosti ako [...]

By |2020-11-16T17:02:17+01:00augusztus 16th, 2020|Rozhovory|
Go to Top