V sérii rozhovorov pokračujeme aj v tomto čísle. Tentokrát by sme vám chceli bližšie predstaviť námestníka za oblasť Senica, pána Eduarda Havla. Dozviete sa o jeho postupe vo firme, o vedeniach, ktoré zažil a o tom ako momentálne firmu vníma.

Ste členom vedenia Správy ciest TTSK, ako dlho pracujete v našej firme a aký bol Váš kariérny postup? Akými pozíciami ste si vo firme prešli?

Do firmy som nastúpil ešte v roku 1991. Začal som na pozícií vedúci dopravy na vtedajšej Okresnej správe ciest. Od roku 2000 som bol hlavný odborný zamestnanec Správy a prevádzky ciest, a keď v roku 2004 firma prešla pod samosprávny kraj a vznikla Správa a údržba ciest TTSK, tak som pokračoval na tej istej pozícii. Súčasne som bol však aj zástupca námestníka oblasti Senica . Nakoniec som bol v roku 2019 po odchode bývalého námestníka do dôchodku vymenovaný ako námestník za oblasť Senica.

Zažili ste teda mnohé vedenia, čím boli jednotliví riaditelia a smerovanie firmy odlišné?

Každý z riaditeľov bol špecifický. Zažil som už 6 rôznych riaditeľov. Ale, keď mám pravdu povedať, tak do nástupu pána riaditeľa Trebichalského v roku 2019 boli všetci veľmi podobní. Každý z nich bol v niečom iný ale, čo sa týka organizácie práce, tak tam neboli nejaké veľké rozdiely. Až doteraz, keď prišiel pán riaditeľ Trebichalský.

V čom nastala najväčšia zmena príchodom nového vedenia firmy?

Napríklad sa snažia zavádzať nové veci, ako sú hlavne počítače a moderná technika. Predtým to bolo len to najnutnejšie. Vyžadujú od ľudí vo firme, aby sa stále zdokonaľovali a učili nové veci. Mení sa aj veľa zaužívaných vecí ale až čas overí, či je to dobré alebo nie. A apelujú aj na to, aby sa veci nerobili živelne ale, aby všetko malo systém.

Sú zamestnanci so životom vo firme spokojní, alebo to berú len ako prácu?

U nás na oblasti nastala v poslednom čase celkom veľká generačná výmena. Firma prijala veľa mladých ľudí a musím povedať, že mne osobne sa s nimi robí veľmi dobre. Mám pocit, že aj navzájom si všetci rozumejú a pomáhajú si. Rovnako sú ochotní, aj keď potrebujem ja niečo pomôcť. Či už, keď mám toho veľa alebo čo sa týka modernej techniky.

Myslíte si, že práca v našej firme je dostatočne atraktívna pre mladých ľudí?

Myslím, že práca v kancelárií a na týchto podobných postoch je pre nich v celku zaujímavá a je aj o ňu záujem. Horšie je to ale s prácou manuálnou, kde je treba veľa mladých robotníkov, vodičov atď. Celkovo by som povedal, že máme aj mladých ľudí ale potom aj veľa nad 50 rokov. Chýba nejaká stredná vrstva. Ale záleží aj na jednotlivých strediskách.

V súčasnosti nakupujeme novú techniku, ako to vnímate vy? Tešíte sa na nové stroje?

Áno, zaregistroval som to. Myslím si, že už bol najvyšší čas. Keď som tu v roku 1991 prišiel, tak som sa zhrozil, aké sú tu stroje. Najhoršie na tom však je, že tie stroje tu sú doteraz. V oblasti máme 16 posypových vozidiel a za posledné roky sa kúpili a obnovili len 2. Máme aj problémy so starými Avia-mi, ktoré už nie sú spôsobilé na jazdu a prácu na cestách. Rovnako máme na  jednom stredisku na  dopravu len jedno dodávkové auto a jeden traktor, takže efektivita práce je veľmi nízka. Teda je najvyšší čas na veľké zmeny a nákup novej techniky. Prvotné podklady na nákup novej techniky boli od technikov, majstrov a vodičov, na základe ktorých bola vyhlásená súťaž. Dúfam, že tieto nákupy obsiahnu všetky naše staré autá a vymení sa, čo najviac vozidiel a techniky. Je to síce dlhý proces od vysúťaženia strojov, cez úpravu na naše požiadavky až k dodaniu strojov, ale veríme, že stroje prídu čím skôr a budeme môcť zaradiť novú techniku už do tohto zimného obdobia.

 Keď si porovnáme areály zahraničných firiem a naše areály, je tam veľký rozdiel v kultúre prostredia. Čím to podľa Vás je spôsobené?

Ja si myslím, že všetko je otázka peňazí. U nás majú vozidlá za sebou aj 3 alebo 4 generálne opravy, lebo sú zaťažované posypovou soľou a tá ich veľmi ničí, aj keď motory sú v celkom dobrom stave. V roku 2004 nám bolo povedané, že sa nebudú vykonávať generálne opravy techniky, že sa budú kupovať nové stroje. Kúpili sa však len 2 posypové vozidlá a tretie vozidlo sme minulý rok prestavili zo zametača na posýpacie vozidlo. Nakúpili sa nové vozidlá pre cestmajstrov a pre robotníkov dodávkové vozidlá pre každé stredisko. Ostatné stroje sú teda udržiavané opravami a novými náhradnými dielmi. A tie náklady opravy sú naozaj vysoké.

Ako dnes vnímate firmu Vy a Vaši kolegovia? Sú ľudia dostatočne stotožnení s víziou a smerovaním firmy? Vedia o cieľoch firmy do budúcnosti?

Súhlasím s vedením, že vo všetkom robia poriadok. Napríklad s dopravnými značkami. Vždy, keď dostaneme podnet od polície, obecných úradov alebo občanov na závady na cestách, tak sa to snažíme zlepšiť. Spisuje sa tabuľka závad a píšeme tam, kedy sa závada odstránila, kto ju odstránil a kto bol za to zodpovedný. Toto je nové oproti starému vedeniu. Kontroly závad  na cestách sa robili, ale neexistovali o tom záznamy.

Ak by ste mohli, čo by ste chceli na firme zmeniť?

Najdôležitejšie je, aby boli ľudia spokojní. Veľa sa už však k dobrému zmenilo tým, že sa vymenil a omladil kolektív a nový ľudia priniesli nové myslenie, čo sa týka oblasti Senica určite. Ale ak mám povedať niečo, čo by som zmenil, tak podľa mňa by bolo potrebné ujasniť pravidlá k nákupu náhradných dielov, aby sa to trochu urýchlilo. A hlavne by som už vymenil všetky dožité stroje, ktoré už majú službu za sebou. Možno by bolo ešte dobré, aby základný spotrebný materiál ako sú mazacie kvapaliny a podobné veci boli neustále k dispozícií.