Polícia Slovenskej republiky začne vykonávať od piatku 18. septembra od 09:00 hod. náhodné kontroly osobných motorových vozidiel, autobusovej a vlakovej dopravy na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou. Cieľom kontrol bude splnenie registračnej povinnosti, ktorá vychádza z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Policajný zbor bude na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českom zároveň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami.

Slovensko zaradilo Českú republiku na zoznam červených, teda rizikových krajín. Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenska z Česka, majú dve možnosti:

Prvou je, že pôjdu tieto osoby do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Zároveň sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenska registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Potvrdenie o registrácii je povinné preukázať príslušníkom Policajného zboru, ak bude o to požiadané. (V prípade, že negatívny výsledok testu neobdržia a priebeh izolácie je bezpríznakový, táto sa končí po desiatich dňoch.)

Druhou možnosťou je, že osoby prichádzajúce z Česka sú schopné po vstupe na Slovensko sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. V tom prípade registrácia ani domáca izolácia nie je potrebná.

Nerešpektovanie povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur.

Existuje viacero výnimiek z povinnosti izolácie a predloženia negatívneho testu. Týkajú sa napríklad tzv. pendlerov do 30 km od hraničného priechodu, študentov, zdravotníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre a iných. Uvedené sú v opatrení ÚVZ SR  v tomto odkaze.