Dopravné nehody sú problémom, ktorý treba riešiť. Stovkám z nich by sa dalo predísť. O niektorých rozhodne desatina sekundy, ale o niektorých rozhodujeme sami. My všetci. Keď si sadáme za volant pod vplyvom omamných látok, nerešpektujeme dopravné nariadenia alebo dostatočne nevenujeme pozornosť vedeniu vozidla.

Aj preto vám prinášame prehľad najčastejších príčin dopravných nehôd za rok 2019. Dúfame, že to aspoň malou časťou pomôže k zvýšeniu bezpečnosti nielen na našich cestách, o ktoré sa stará Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ale aj cestách všeobecne.

Hlavné príčiny dopravných nehôd:

Príčina nehody Podiel (%)
porušenie povinnosti vodiča, nevenovanie sa vedeniu vozidla (aj mobil) 48
rýchlosť 12
nesprávna jazda cez križovatku 6
nesprávne otáčanie a cúvanie 6
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky 5
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami 4
nesprávny spôsob jazdy 4
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch 3
nesprávne odbočovanie 3
nesprávne predchádzanie 2

Hlavné príčiny dopravných nehôd, pri ktorých bola usmrtená osoba:

Príčina nehody Podiel (%)
rýchlosť 31
porušenie povinnosti vodiča, nevenovanie sa vedeniu vozidla (aj mobil) 28
nesprávny spôsob jazdy 12
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch 11
nesprávne predchádzanie 4
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky 4
nesprávne odbočovanie 3
nesprávna jazda cez križovatku 1
nesprávne otáčanie a cúvanie 1
nesprávne vchádzanie na cestu 1

Touto cestou by sme však chceli vyjadriť úprimnú sústrasť našim českým kolegom z Teplického kraja. Dňa 16.04.2020 tam pri zrážke troch aut jeden z kamiónov zmietol aj troch pracovníkov, ktorí pracovali na ceste. Dvaja zomreli na mieste a jeden po prevoze do nemocnice. Ešte raz úprimnú sústrasť hlavne rodinám zosnulých pracovníkov!

Prosíme preto aj vodičov na našich cestách, aby boli obozretní voči našim pracovníkom a prispôsobili jazdu prebiehajúcim prácam na vozovke. Jazdime bezpečne a podľa predpisov, aby sme predišli takýmto smrteľným nehodám, ale aj vyššie spomenutým príčinám nehôd.