Dňa 10.06.2020 uviedol Trnavský župan Jozef Viskupič do užívania zrekonštruovaný úsek cesty II/573 medzi obcami Šoporňa a Dlhá nad Váhom. Rekonštrukciu zastrešovala Trnavská župa a bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý patrí medzi hlavné zdroje verejných investícií do bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch.

Opravený bol úsek v dĺžke 4,3 km od mostu cez potok Jarčie až po hranicu Trnavského kraja, pričom boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2,2 milióna eur. Veríme, že táto rekonštrukcia umožní zvýšiť plynulosť cestnej premávky a zníži nehodovosť v danej lokalite.

V rámci projektu boli inštalované viaceré prvky pasívnej bezpečnosti ako napríklad informatívne signalizačné zariadenie zobrazujúce teploty vozovky a vzduchu alebo vodorovné dopravné značenie so zvukovým efektom. Takéto reliéfne vodorovné vodiace čiary s akustickým efektom upozornia motoristov v prípade, že opúšťajú jazdný pruh.

V nadväznosti na túto rekonštrukciu Správa a údržba ciest TTSK vo vlastnej réžií pracuje na lepšom odvodnení zvyšného úseku cesty od obce Šoporňa po spomínaný most cez potok Jarčie. Potrebné je vykonať zrezanie krajníc a obnovniť priekopy hĺbením.

Práce stále prebiehajú preto dbajte na zvýšenú bezpečnosť pri prechádzaní týmto úsekom cesty.