Aj v posledných dňoch ďalej pokračujeme na rekonštrukcií ciest, ktoré sú už staré, nespôsobilé a nie veľmi bezpečné pre našich občanov. Naším cieľom je zabezpečiť pre ľudí žijúcich v Trnavskom kraji, čo najpohodlnejšiu dopravu z ich domovov až do cieľa ich cesty. Snažíme sa aj počúvať občanov a opravovať cesty, na ktoré nám prídu sťažnosti a pripomienky.

Naposledy sme zabezpečili opravu cesty I/51 cez Boleráz. Poškodená časť vozovky bola vyfrézovaná a zaliata novým asfaltom. Ďalšou bola oprava vozovky v úseku obce Zvončín na ceste III/1295 pred domom číslo 66 a 67. Nedostatok na danej ceste bol odstránený vysprávkou za tepla. Po vykonaní opráv bola spokojnosť aj u obyvateľov danej lokality.

Tieto opravy zabezpečili pracovníci nášho strediska Buková. Vyzývame občanov, aby neváhali a informovali Správu a údržbu ciest TTSK o cestách, ktoré sa nachádzajú v zlom stave a je potrebná ich oprava. Využite prosím formulár na hlavnej stránke nášho webu pod názvom „Nahlásiť problém“ alebo nás kontaktujte na emailovú adresu sekretariat@spravaciest.sk.