Miesto uzávierky cesty: cesta III/1389 od km 0,184 po km 0,608 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „Projekt prenosného dopravného značenia počas úplnej uzávery cesty III/1389 s obchádzkou po ceste III/1390 počas preložky SO 506.1, SO 529.1 a SO 530.1“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 20.09.2019 do 31.12.2019
Navrhovaná obchádzka: miestna komunikácia medzi cestami III/1389 a III/1390 – cesta III/1390. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.