Miesto uzávierky cesty: III/1390 od km 0,000 po km 1,187 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby ,,D4/R7 PPP Rýchlostná cesta R7, Ketelec-Dunajská Lužná“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: dňa 02.03.2020 od 12.00 hod. do 16:00 hod. dňa 31.03.2020

Druh uzávierky: úplná

Dĺžka uzávierky: 1,187 km

Dĺžka obchádzky: 7,2 km

Navrhovaná obchádzka: cesta I/63 – III/1433 (Vieska -Orechová Potôň)-III/1432 (Michal na Ostrove)-III/1390