Dnes 24.03. 2020 sme sa zúčastnili krízového štábu TTSK. Prerokovali sme postup pri ďalších opatreniach v našom kraji. Pravidelne sa zúčastňujeme na týchto zasadnutiach, keďže sa riešia aj otázky z našej oblasti správy a údržby ciest a dopravy.

Našou povinnosťou je zabezpečiť režim a opatrenia na hraniciach. Zabezpečovali sme presun a dovoz zdravotníckych, dezinfekčných a ochranných pomôcok zo skladu hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči. Taktiež asistujeme hasičom a policajtom napríklad pri odstraňovaní dopravných nehôd, zabezpečovaní organizácie dopravy a blokovaní hraničných priechodov.

Ani pre nás nie je táto situácia jednoduchá. Keďže sme v podobnej línií ako hasiči a policajti, tak sú naši pracovníci vystavení podobnému ohrozeniu. Avšak k tejto situácií pristupujeme zodpovedne a pomáhame ostatným zložkám najlepšie ako vieme.