Dňa 02.04.2020 začala realizácia opravy poškodených zvodidiel a zriadenie chýbajúcich zvodidiel na cestách SÚC TTSK v oblasti Trnava. Opravy sa konajú z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách v našej správe a údržbe. Práce potrvajú predbežne do 07.04.2020.

Opravu, výmenu alebo zriadenie zabezpečujeme dodávateľsky externou firmou KLS spol. s.r.o.

Premávka bude počas opráv riadená prenosnými semaformi. Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a trpezlivosť.

V tabuľke si môžete pomocou funkcie Google Maps priamo pozrieť úsek, ktorý sa opravoval ale sa bude opravovať.

Harmonogram prác:

Miesto Činnosť Dátum Odkaz na mapu
cesta II/507 – pri obci Bojničky (okres Hlohovec):
– úsek A – za obcou smer Hlohovec v smere od Bojničiek po pravej strane (16 m)
– úsek B – za obcou smer Hlohovec v smere od Bojničiek po ľavej strane (20 m)
osadenie nových zvodidiel 04.04. (sobota) https://goo.gl/maps/gyNGmtE9YWHdbdKc9
cesta II/507 – pri obci Bojničky (okres Hlohovec):
– úsek C – za obcou smer Hlohovec pri odbočke Tokajka v smere od Bojničiek po ľavej strane (16 m)
– úsek D – za obcou smer Hlohovec pri odbočke Tokajka v smere od Bojničiek po ľavej strane (16 m)
osadenie nových zvodidiel 04.04. (sobota) https://goo.gl/maps/iWSKXiYmJqKtmxQp9
cesta III/1286 v okružnej križovatke s D1 pri obci Voderady – celková dĺžka jednostranného nového oceľového zvodidla (24 m), napojenie na existujúce zvodidlá výmena poškodených zvodidiel 02.04. (štvrtok) https://goo.gl/maps/SVaUE37BpGXtjRea8
cesta III/1337 – Vlčkovce nad R1 – v smere do Vlčkoviec po pravej strane (20 m) výmena poškodených zvodidiel 03.04. (piatok) https://goo.gl/maps/iWSKXiYmJqKtmxQp9
cesta III/1337 – pri obci Dolné Lovčice za mostom nad D1 – v smere od obce Zavar za mostom po pravej strane (8 m) a po ľavej strane (4 m) výmena poškodených zvodidiel 06.04. (pondelok) https://goo.gl/maps/eKmqTQFHV3Sr4Jzd7
cesta III/1287 pri obci Zeleneč – v smere do Zelenča po pravej strane (12 m), napojenie na existujúce zvodidlá osadenie nových zvodidiel 07.04. (utorok) https://goo.gl/maps/XDDycFqqjxKr526c6
cesta III/1287 pri obci Zeleneč – v smere do Zelenča po pravej strane (32 m), vyrovnanie a výmena stĺpikov poškodených zvodidiel oprava zvodidiel 07.04. (utorok) https://goo.gl/maps/dk3wwd5oJPraGGRA6