Cesta III/1377 pri obci Veľká Paka bude od zajtra rána znova prejazdná po oprave železničného priecestia na jej úseku. Podrobnosti o uzávierke nájdete v tomto článku nižšie.

Miesto uzávierky cesty: cesta III/1377 (km 5,503) v katastrálnom území obce Veľká Paka

Dôvod uzávierky: oprava železničného priecestia na trati Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda (žkm 27,936) vo Veľkej Pake

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od dňa 12.06.2020 08:00 hod. do dňa 19.06.2020 08:00 hod.

Navrhovaná obchádzka: cesta III/1378 (Čukárska Paka – Malá Paka) – miestna komunikácia (Malá Paka – Veľká Paka)

Obchádzková trasa bola vyznačená prenosným dopravným značením. V prípade potreby bola premávka v úseku pracoviska regulovaná aj osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu. Ďakujeme za rešpektovanie pokynov pri uzávierke cesty.