Naša firma vykonáva viacero činností týkajúcich sa skvalitnenia značenia ciest. Či už ide vodorovné, zvislé, signalizačné alebo dočasné dopravné značenie. Tentokrát vám prinášame informácie a fotodokumentáciu zo značenia vodorovných dopravných značiek (VDZ) na kruhovom objazde I/63 – II/503 – MK v meste Šamorín. Kruhový objazd patrí do správy a údržby Slovenskej správy ciest Bratislava. Vodorovné dopravné značenie bola obnovené po oprave kruhového objazdu. Pri práci nám okrem iného pomáhala aj technika na farbenie čiar.

Kruhový objazd bude uzatvorený do 31.08.2020 kvôli dodržaniu technologického postupu pri betónovaní. V blízkej budúcnosti budeme v týchto činnostiach určite pokračovať. V mene našich pracovníkov vás chceme poprosiť aj o dodržiavanie našich pokynov a prispôsobenie jazdy na upravovaných úsekoch.