Polícia Slovenskej republiky upozorňuje verejnosť, že od polnoci, t. j. od 01.09.2020 od 00.00 h Maďarská republika fyzicky uzavrie HP Medveďov – Vámosszabadi. Z dôvodu opatrení zo stany Maďarska zabezpečí polícia odklon dopravy na otvorené hraničné priechody. Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Občanom SR, ktorí prichádzajú z inej krajiny za účelom tranzitu osobnou dopravou (napr. návrat z dovolenky v Chorvátsku) cez územie Maďarska bude umožnené presunúť sa späť na územie SR:

 • ak sa pri vstupe na územie Maďarska podrobia zdravotnému vyšetreniu a nepreukáže sa u nich podozrenie na ochorenie
 • preukážu cieľ svojej cesty ako aj cieľovú krajinu ich vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá sa nachádza na plánovanej trase jeho cesty, je zabezpečený (Slovenská republika)

Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu, môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska. Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.

Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy (s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko) je možné použiť len tri hraničné priechody:

 • Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod)
 • Parassapuszta – Šahy
 • Tornyosnémeti – Milhosť

Zároveň je možné na cieľovú nákladnú dopravu použiť aj ďalšie zo šiestich uvedených otvorených hraničných priechodov za dodržania dopravných nariadení obmedzujúcich pohyb nákladných vozidiel.

Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu možné použiť len nasledovné hraničné priechody:

 • Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod)
 • Komárno – Komárom
 • Esztergom – Štúrovo
 • Parassapuszta – Šahy
 • Kráľ – Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť

Viac informácií nájdete v tomto odkaze.