Železnice Slovenskej republiky uskutočnia plánovanú opravu železničného priecestia. Tá však na pár dní spôsobí dopravné obmedzenia.

Od rána 26.10. t.j. pondelok sa budete musieť pripraviť na menšie obmedzenie v okrese Senica. Konkrétne v obci Kuklov bude prebiehať oprava železničného priecestia. Zvýšte prosím opatrnosť v tomto úseku, aby sme sa vyhli potencionálnym komplikáciám.

Miesto uzávierky: cesta III/1142 v kilometri 2,310, v katastrálnom území obce Kuklov

Cesta bude nepretržite uzatvorená v oboch smeroch na dĺžke maximálne 50 metrov.

Dôvod uzávierky: oprava železničného priecestia nachádzajúceho sa na ceste III/1142

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 26.10.2020 8:00 hod do 30.10.2020 17:00 hod

Dĺžka uzávierky: 50 metrov

Popis obchádzky:

Obchádzková trasa bude vytvorená na cestách II/500, II/590, III/1142, III/1143, III/1140, III/1155 a bude označená umiestnením prenosného dopravného značenia.

Premávka na cestách nebude počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky bude zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nebude skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov, aby nenastali žiadne problémy pri prejazde týchto úsekov. V prípade potreby bude doprava regulovaná aj zodpovednými osobami.