Do dnešného dňa boli žiadosti od verejnosti u nás na Správe a údržbe TTSK preberané osobne, mailom alebo poštou. Mohli byť doručené priamo na príslušné stredisko (Senica, Dunajská Streda) alebo do Trnavy.

Od dnešného dňa sa spôsob podávania žiadostí mení. Všetky žiadosti je potrebné posielať poštou na adresu  SÚC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava alebo mailom ako doteraz. Na strediskách nebudú preberané žiadne žiadosti – ani poštou, ani osobne.

Ďakujeme za rešpektovanie tejto zmeny.