Problémy so znečistenými cestami sú v tomto ročnom období pomerne časté. Pokiaľ ste spôsobili znečistenie cesty, máte povinnosť po sebe upratať.

Jednou z činností, ktorú v rámci našich povinností vykonávame je aj čistenie vozoviek. Na jar čistíme cesty po zimnej údržbe, v lete zasa pred striekaním vodorovného dopravného značenia alebo po výdatných dažďoch, ktoré cestu znečistia. Cesty, ktoré máme v správe a prechádzajú obcou alebo mestom zametáme preto, aby sme znižovali prašnosť. Tieto činnosti vykazujeme v metroch (m) alebo metroch štvorcových (m2). Ak obe sčítame, tak v tomto roku 2020 sme vyčistili už viac ako 1000 km ciest.

Práce Suma
Čistenie ciest po zime (náklady za rok 2019)
Čistenie ciest po zimnej údržbe 81 895,27 €
Čistenie ciest po zimnej údržbe – cesty I. triedy 1 322,74 €
Bežné čistenie vozoviek (náklady za rok 2019)
Čistenie vozovky – pracovná zostava 16 697,05 €
Čistenie vozovky – traktorový zametač (I. trieda) 5 592,94 €
Čistenie vozovky – umývanie kropnicou 7 510,81 €
Čistenie vozovky – zametač s vysávaním (I. trieda) 131 119,07 €

V posledných týždňoch sme zachytili viaceré problémy a sťažnosti na znečistené cesty v našom kraji. Najmä v daždivých dňoch pri práci na poliach, traktoristi alebo vodiči stavebných mechanizmov zvyknú znečistiť a zablatiť cesty veľmi rýchlo.

Úlohou Správy a údržby ciest TTSK je udržiavať cesty v stave, aby bola jazda po nich bezpečná.

„Cesty sú povinní očistiť tí, ktorí ich zašpinili. Ak sa nepodarí zistiť, kto znečistenie spôsobil, je tu náš 24-hodinový dispečing a chlapi pripravení zasiahnuť. Aby sa nestalo, že cesta bude nebezpečná pre jazdu,“ hovorí námestník oblasti Trnava Ing. Fodor.

Najčastejšie nám cesty znečisťujú poľnohospodári pri zbere úrody na jeseň. Myslím, že to záleží aj od samotných vodičov traktorov, ktorí tieto práce vykonávajú. Ak nám práce a presuny po ceste nahlásia, vieme upozorniť šoférov výstražným dopravným značením, ktoré poľnohospodárom zapožičiame.

Povinnosť odstrániť špinu, blato a neporiadok na ceste má ten, kto ju spôsobil.

Rovnako pokračuje aj Ing. Fodor. ,,Žiaľ na pár výnimiek nám takéto činnosti neohlasujú a zistíme to sami pri pravidelných obhliadkach ciest alebo nás na to upozornia šoféri, prípadne polícia. Za každé upozornenie od šoférov sme veľmi radi, pretože môže pomôcť väčšej či menšej dopravnej nehode.“

Povinnosť odstrániť špinu, blato a neporiadok na ceste má ten, kto ju spôsobil. A to na vlastné náklady. Hovorí o tom aj cestný zákon. ,,Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu komunikáciu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie.“

Veľmi často neporiadok na vozovkách riešia naši cestári z  SÚC TTSK lebo vinník je neznámy a je ťažké ho vypátrať. Tieto prípady sú neplánovanými zásahmi a naša technika a zamestnanci by za iných okolností mohli vykonávať plánované činnosti. Správa a údržba v prípade zistenia, kto takýmto spôsobom ohrozil plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, bude následne žiadať od vinníka vyplatiť všetky výdavky spojené s výjazdom, odstránením a vyčistením. Inak to bohužiaľ zaplatia všetci obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja.

Znečistené cesty

Aj takto bohužiaľ vyzerajú cesty po prejazde veľkých zašpinených vozidiel. Zdroj: Správy Facebook

,,Ak by znečistenie nebolo moc utlačené dokáže to vyčistiť aj zametač, ale keď sa to ujazdí jeho kefy na to už nestačia a potom by to iba „rozmazávali“ po ceste. Cestné komunikácie však nemôžu ostať špinavé. V inom prípade to začne vyšetrovať polícia,“ vysvetlil Ing. Fodor

Do budúcnosti budeme radi, ak nám takéto problémy nahlásite priamo na naše telefónne čísla, ktoré nájdete na našej webovej stránke alebo informujete Políciu Slovenskej republiky. Tá už informáciu posunie k nám alebo my k nim. Aby zabezpečili vypátranie vinníka znečistenia. Zrýchli sa tak vyriešenie takýchto problémov a cesty budú hlavne bezpečnejšie pre účastníkov cestnej premávky.

Na jar budúceho roku 2021 pribudne do nášho vozového parku 9 nových zametacích nadstavieb a dúfame, že pomôžu tomu, aby boli cesty v Trnavskom kraji čistejšie a vzduch menej prašný. Určite ich na ceste neprehliadnete.