Oprava by mala trvať do 23. novembra. Zakázaný je prejazd osobných vozidiel a obmedzenia má aj autobusová doprava.

Chceli by sme vás upozorniť na prebiehajúcu rekonštrukciu okružnej križovatky Zelenečská, Mikovíniho, G. Goliána v Trnave. Práce tam budú prebiehať od 2. novembra a predpokladaný čas ukončenia je 23. november 2020.

Cesta v tomto úseku má výrazné poruchy vrchnej a niekde aj spodnej vrstvy vozovky. Zároveň bude realizovaná aj výšková úprava mreží vpustí a poklopov šácht a ostatných povrchových zariadení. Oprava vozovky a jej konštrukčné vrstvy boli navrhnuté pre III. triedu dopravného zaťaženia.

Vzhľadom na rozsah prác na okružnej križovatke bolo potrebné úplne vylúčiť z dopravy osobné vozidlá. Výnimku majú iba autobusy, vozidlá stavby a dopravnej obsluhy. Práce na križovatke budú prebiehať po poloviciach. To znamená, že v jednom jazdnom pruhu bude doprava, prostredníctvom svetelnej signalizácie, zabezpečená pre vozidlá s udelenou výnimkou.

Rekonštrukcia Zelenečská

Mapa obchádzkových trás. Zdroj: SÚC TTSK

Práce na ulici Zelenečská (pri reštaurácii Trnavský dvor) budú prebiehať tiež po poloviciach a doprava bude zachovaná v jednom jazdnom pruhu.

Celková cena prác je na úrovni 87,5 tisíc €. V porovnaní s predpokladanou hodnotou pred spustením súťaže sa nám podarilo znížiť cenu skoro o polovicu.

Prosíme občanov o trpezlivosť pri dopravných obmedzeniach, ktoré sa týkajú nielen osobných vozidiel ale aj verejnej hromadnej dopravy. Presmerovaná bude časť spojov linky č. 5 a druhá časť spojov linky 5 bude premávať ako nové spoje náhradnej linky 35. Aktuálny cestovný poriadok nájdete na tejto stránke.