Dnes sa v rámci rozhovorov so zamestnancami porozprávame s Angelikou Borárosovou, zamestnankyňou oblasti Dunajská Streda, ktorá je medzi kolegami uznávanou odborníčkou. Svojou prirodzenou autoritou doplnenou milým úsmevom pomáha kolektívu dosahovať dobré výsledky.

Ako ste sa dostali k práci na Správe a údržbe ciest?

Nastúpila som k nám hneď po ukončení strednej ekonomickej školy. Vtedy sme boli ešte ako Okresná správa ciest. Najprv som tu pôsobila ako analytička a pripravovala som podklady pre vtedajšieho námestníka. Časom začala robiť len analytiku v programe operatívna evidencia. Tam sa dá vidieť, čo všetko sa spravilo, úlohy a faktúry. Vtedy sme ešte patrili pod Bratislavu, ale boli sme braní ako samostatná organizácia. V roku 2004 sme prešli pod Trnavu a sme jej oblasťou. Po odchode mojej kolegyne do dôchodku som dostala na starosť aj mosty a dopravné značenie v oblasti Dunajská Streda.

Dnes ste pravou rukou námestníka oblasti. Čo je náplňou Vašej práce?

Okrem iného mám na starosti opravy vozoviek, kde spolupracujem spolu s majstrami stredísk pri výbere najhorších úsekov, ktoré potrebujú opravu. Každé ráno rozdeľujem práce pre 8 ľudí, ktoré budú v ten deň vykonávať. Napríklad práce s dopravným značením, či už zvislým a vodorovným. Máme dva stroje na vodorovné dopravné zančenie. Veľký stroj potrebuje na obsluhu štyroch ľudí a malý dvoch. Zabezpečujeme aj údržbu mostov, kosenie popri nich, čistenie a aj údržbu zábradlia. Tiež navrhujeme opravy rovnako ako pri cestách.

Teraz dostaneme nové stroje, na ktoré čakáme už 10 – 15 rokov.

Aké sú hlavné činnosti stredísk a oblastí? A aké sú hlavné úlohy oblasti Dunajská Streda?

My ako oblasť máme 3 strediská – Veľký Meder, Šamorín a Dunajská Streda. Práce máme rozdelené na zimné a letné. V zime samozrejme udržiavame cesty, odstraňujeme sneh a zabezpečujeme posyp. Okrem toho aj odstraňujeme staré a vyschnuté stromy a kríky, ktoré by mohli byť hlavne v zákrutách nebezpečné pre bezpečnosť premávky. V zime sa snažíme opraviť aspoň tie najväčšie výtlky, pretože kvôli nízkym teplotám môžeme používať obmedzené technológie opráv. Od jari do jesene robíme vysprávky výtlkov a trhlín na cestách. Celý rok máme samozrejme na starosti aj dopravné značenie. Ďalšou významnou činnosťou je aj kosenie vedľa ciest pri priekopách a čistenie priekop a okolia ciest.

Spolupracujete so susednými oblasťami a strediskami?

Kedysi sme spolupracovali viac s oblasťou Senica, nakoľko sme mali len jeden stroj na značenie. Momentálne máme my na starosti naše strediská plus Galantu a niekedy aj Sereď. Stroje zo Senice zabezpečujú ich oblasť a Trnavu.

Rozhovor so zamestnankyňou oblasti Dunajská Streda

Kvôli pandémii sa rozhovor uskutočnil online. Zdroj: unsplash.com

Ako vnímate príchod nového vedenia na Správe a údržbe ciest?

Teraz dostaneme nové stroje, na ktoré čakáme už 10 – 15 rokov. Predchádzajúce vedenia sa snažili zabezpečiť obnovu techniky. Občas sme dostali nejaké menšie stroje, kúpilo sa zopár nákladných áut, ale bolo to málo. Stále pracujeme so starou technikou, ktorá už dožíva. Až teraz za terajšieho vedenia prichádzajú konečne nové traktory a neskôr aj sypače. A vyzerá, že toho bude omnoho viac. Konečne sa zbavíme všetkých starých strojov. Vyzerá to, že to nie sú len sľuby ako predtým. Máme niektoré stroje veľmi staré a je teda najvyšší čas na ich výmenu. Zmeny sú aj organizačné, hlavne v Trnave je veľa nových ľudí. Snažíme sa spolupracovať a dať dokopy naše skúsenosti a ich technické vedomosti. Chceme dosiahnuť, čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu spoluprácu.

Spomenuli ste tie nové stroje. Ako veľmi to pomôže pri práci?

Pomôže to veľmi. S novým strojmi to dúfam pôjde všetko rýchlejšie. A našim pracovníkom sa bude určite lepšie pracovať.

V dnešnej dobe vám za vašu robotu nepoďakujú.

Aké sú reakcie občanov na Vašu prácu? Máte nejakú spätnú väzbu?

Sem tam poďakujú. (smiech) Ale väčšinou len kritizujú. V dnešnej dobe vám za vašu robotu nepoďakujú. Keď prídu s nejakou opodstatnenou a logickou pripomienkou, tak sa im snažíme samozrejme vyhovieť a v rámci našich finančných a technických možností vykonať nápravu. Lebo niekedy ľudia od nás žiadajú skoro nemožné. Ľudia väčšinou nechápu a ťažko sa vysvetľuje, že aj my máme povinnosti voči Okresnému úradu a policajtom a na niektoré činnosti potrebujeme povolenia.

Čo by ste chceli zlepšiť vo firme, ak by ste mali možnosť?

Asi by som zlepšila spoluprácu s jednotlivými úradmi. Aj keď našťastie my máme ešte celkom dobrú spoluprácu ale viem, že na iných strediskách s tým majú problémy. Možno by bol ešte priestor aj na zlepšenie komunikácie v rámci našej organizácie, ale mám na mysli skôr osobnú ako počítačovú komunikáciu.