Nová technika prichádza postupne na všetky naše strediská. Takto opísali svoju prvú skúsenosť v stredisku Veľký Meder.

Dňa 09.2.2021 aj na stredisku SÚC TTSK vo Veľkom Mederi pribudli dlho očakávané dva nové sypače značky Mercedes, ktoré majú uľahčiť prácu cestárom a prvom rade skvalitniť zimnú údržbu na našich cestách.

Úvodné pokyny na výjazd a posyp vozoviek chemickým materiálom boli pripravené na nasledujúci deň, 10.2.2021. Službukonajúci vodiči sa už cez deň poctivo pripravovali na prvý výjazd s novými sypačmi. Preskúšali si jednotlivé funkcie tejto kvalitnej cestárskej techniky a nastavili napríklad šírku posypu a ďalšie mnohé užitočné možnosti, ktoré staré sypače nemali.

Vo večerných hodinách prišiel čas prvého výjazdu novej techniky. Vodiči boli viac ako spokojní či už s vybavením kabíny, alebo s praktickými technickými funkciami vozidiel. Vďaka tomu sa zvýšila kvalita zimnej údržby ciest, ale aj posypu s chemickým materiálom. Po ukončení posypu na jednotlivých úsekoch, ostali cesty odborne ošetrené, zjazdné pre spokojnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Nám ostal nakoniec dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce s modernou, spoľahlivou technikou, na ktorú sú pracovníci strediska vo Veľkom Mederi právom hrdí.