Ďalšia zo série jarných opráv práve prebieha v Dunajskej Strede. V polovici mája bude občanom k dispozícii nový objazd a cesta.

Správa a údržba ciest uskutočňuje rekonštrukciu kruhové objazdu a priľahlej ulice v meste Dunajská Streda. Práce na tomto úseku prebiehajú už od začiatku marca a potrvať majú približne do polovice mája. Cesta je na tomto mieste uzatvorená úplne a pre osobnú a nákladnú dopravu sú určené náhradné obchádzkové trasy.

Základné informácie o rekonštrukcii:

Miesto uzávierky: cesta II/572 od km 40,025 do km 40,225 v meste Dunajská Streda

Dôvod uzávierky: uskutočnenie stavby „Okružná križovatka Veľkoblahovská cesta a Czibókova ul. v Dunajskej Strede“

Druh uzávierky: úplná

Termín uzávierky: od 01.03.2021 do 17.05.2021

Dĺžka uzávierky: od km 40,025 do km 40,225

Popis obchádzky:

osobné vozidlá:

  • cesta III/1434 cez obec Vydrany
  • miestna komunikácia Jantárova ul. – Bratislavská cesta (cesta III/1406) – Renyská ul.

nákladná doprava:

  • Bratislavská cesta (cesta III/1406) – Veľké Blahovo (cesta III/1393)

Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.