Okrem opráv rieši SÚC TTSK mnoho iných úkonov súvisiacich s cestami. Tak tomu bolo aj uplynulú stredu v Trnave.

Pracovníci Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja bývajú často privolávaný k rôznym mimoriadnym udalostiam na cestách II., III. a niekedy aj I. triedy v našom kraji.

Podobná situácia nastala aj počas minulej stredy v poobedných hodinách. Hliadka policajného zboru nás privolala k rozsypanej kukurice na ceste I/51 – obchvat mesta Trnava. Naši pracovníci na tomto mieste vykonali zametanie a čistenie cesty od tejto prekážky, aby mohla byť cesta znovu priechodná vo všetkých pruhoch.

Aj takéto činnosti patria medzi úlohy SÚC TTSK v rámci letnej či zimnej údržby. Momentálne je v plnom prúde letná údržba, ktorú vykonávame od 15. marca. Medzi veci, o ktoré sa v lete staráme patrí napríklad:

  • vozovky – vysprávky povrchu, čistenie, opravy
  • dopravné značenie
  • krajnice
  • priekopy
  • rigoly
  • priepusty
  • mosty – údržba, opravy, bezpečnosť, diagnostika
  • sadovníctvo
  • a mnoho ďalších činností…