Dopravné obmedzenia čakajú vodičov v najbližšom období na hlavnom ťahu v Senici. K dispozícii sú obchádzkové trasy.

Ďalšia plánovaná rekonštrukcia prebieha v meste Senica, kde bude kvôli tomu uzavretá cesta I/51. Už od stredy vás čakajú čiastočné obmedzenia a počas dvoch dní v júli bude cesta úplne neprejazdná. Pre vodičov a rovnako aj pre autobusy sú určené presné obchádzkové trasy, ktorými sa treba riadiť. Stavba by mala byť dokončená počas prvej polovice augusta.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a ohľaduplnosť!

Základné informácie o rekonštrukcii:

Miesto uzávierky: cesta I/51 v meste Senica

Dôvod uzávierky: 

 • uzávierka cesty I/51 v meste Senica z dôvodu zníženia intenzity dopravy v mieste stavby
 • nariadenie odklonu tranzitnej nákladnej dopravy – nákladných vozidiel a ich súprav dĺžky nad 10 m a odklon smer Trnava, Myjava v smere od Kútov a odklon smer Holíč

Druh uzávierky:

 • čiastočná – v pracovných úsekoch po jednotlivých etapách na ceste I/51, cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, príp. cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – regulovčíkmi
 • úplná – v mieste okružnej križovatky cesty I/51, II/500 a MK Obchodná ulica

Dĺžka uzávierky: 

 • čiastočná – celková dĺžka uzávierky 2430 metrov etapovite, v pracovných úsekoch dĺžky cca 200 metrov
 • úplná – dĺžka cca 120 metrov

Termín uzávierky:

 • čiastočná od 23.06.2021 do 08.08.2021 v čase od 6.00 do 22.00 hod. vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja
 • úplná od 09.07.2021 do 11.07.2021 v čase od 6.00 do 22.00 hod.

Popis obchádzky: 

 • čiastočná uzávierka: nie je určená, premávka bude usmernená dočasným dopravným značením, prípadne cestnou svetelnou signalizáciou a oprávnenými osobami – pracovníkmi stavby na zastavovanie vozidiel v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy
 • úplná uzávierka: z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou č. II/581 odbočenie smer Sobotište, ďalej na cestu II/500 Sobotište – Senica časť Kunov po ceste č. III/1150, po ceste III/1149 Senica Štefánikova ulica na Námestie oslobodenia; opačný smer do Holíča je vedený po tej istej obchádzke

Počas úplnej uzávierky v dňoch 9.7. – 11.7.2021 bude obchádzka pre autobusy vedená:

 • z cesty I/51 v smere od Holíča na križovatke s cestou III/1158 smer Rovensko, ďalej na cestu II/500 Sotinská ulica, po miestnych cestách Mudrochova, Sadová späť na cestu I/51; obdobne je obchádzka vedená v opačnom smere

Počas úplnej uzávierky nebude v meste Senica obslúžená zastávka MHD Tesco v obidvoch smeroch.